Kohila Metsaseltsi eesmärgid ja tegevused:

Kohila Metsaselts asutati 2003. aastal eesmärgiga ühendada sarnaste huvide ja taotlustega metsaomanikke, aidata kaasa metsade efektiivsele ja säästlikule majandamisele ning aidata metsaomanikke oma metsade majandamise korraldamisel. Lisaks erametsade majandamise toetamisele edendab Kohila Metsaselts metsandusliku ja loodushariduse andmist, tutvustab metsandusküsimusi avalikkusele, propageerib metsandust ning metsasaaduste kasutamist.


Oma eesmärkide saavutamiseks:

  • Toetame ja arendame liikmete omavahelist koostööd metsade majandamisel, kasvatamisel, kaitsel, varumisel, töötlemisel ja turustamisel;
  • Esindame ja aitame kaitsta oma liikmete huve;
  • Korraldame oma liikmete nõustamist, täienduskoolitust ja metsandusliku kirjanduse levitamist;
  • Korraldame metsateemalisi üritusi erinevatele sihtrühmadele;
  • Edendame koostöös Kohila Keskkonnahariduse Keskusega ja teiste piirkonna haridusasutustega metsandusliku ja loodushariduse andmist;
  • Teeme koostööd teiste metsaomanike, riiklike institutsioonide, omavalitsuste ja organisatsioonidega.

Kohila Metsaselts aitab metsaomanikel metsade majandamisel leida raieteenuse tegijaid ja metsamaterjali ostjaid. Samuti aitame korraldada metsaomanikel kasvava metsa (raieõiguse müügi) enampakkumisi. Eelpool toodud teenuste saamiseks pöörduda  Valdu Reinaas´a poole valdu.reinaas@erametsaliit.ee Tel. 50 47 119


Liikmed

Kohila Metsaseltsi kuuluvad metsaomanikud, kelle metsad jäävad  Abja, Albu, Juuru,  Kaarma, Kaiu, Kehtna, Keila,  Kernu, Kohila, Kose, Kõue, Käru, Märjamaa, Nissi, Palamuse, Põdrala, Pühalepa, Rae, Raikküla, Rapla , Ridala, Saku, Saue, Tabivere,Taebla , Torma, Valjala, Viiratsi  ja Vormsi valda.

2018 aasta jaanuari seisuga kuulus Kohila Metsaseltsi 318 liiget 5719 ha metsamaaga.