Puiduturu hinnaülevaade
Aprill 2012

Kevadel keskendub metsaomanik valdavalt uue metsa rajamisele, kuid nii mõnelgi pool ootab veel realiseerimist varem raiutud metsamaterjal ning pärast pinnase tahenemist saab hakata kavandama suviseid raieid. Kuidas on käitunud ümarpuiduturg aprillis?  Pikaajalisi hinnatrende uurides võib väita, et kevade saabumisel suureneb ka tõenäosus hindade languseks. Selles valguses on positiivne, et palkide osas suuri muutusi pole toimunud. Männipalk on kogunisti 2 % kallinenud. Samas männi peenpalk on 0,1% odavnenud ja kuuse- ning kuusepeenpalk vastavalt 0,3 ja 0,2 protsenti kallinenud. Lehtpuupalkide hinnad on jäänud samale tasemele, mis olid märtsis.   Keskmised tihumeetri hinnad olid järgmised: männipalk 65,14 €,  männipeenpalk 60,44 €, kuusepalk 62,67 €, kuusepeenpalk 60,21 €, kasepakk 79,05 €, kasepalk 57,09 €, haavapalk 36,00 €, lepapalk 38 €, lepapeenpalk 28 €. Okaspuupalkide juures on oluline märkida, et hinnastatistika peegeldab just pikemate ja ühtlasi kallimate palkide hindu.

Paberipuidu turul, kui jätta kõrvale haavapaberipuit, ei ole olukord paranenud. FOEX on tselluloosi hinna prognoosi osas pisut optimistlikum kui kolm kuud tagasi ning prognoosib 2012. a septembriks okaspuutselluloosi hinna tõusu 862,5 USD-le tonni kohta, mis tähendab ligi 10% tõusu tänasest hinnast. Ehk on see ka märk paberipuidu kallinemisele. Seni aga on männi- kuuse- ja kasepaberipuidu hinnad kukkunud aprillis veel ümmarguselt kaks protsenti. Haavapaberipuidu hind on kuuga kasvanud 10%. See kallinemine ei ole tulnud mitte meie põhilise tarbija Estonian Celli kokkuostuhinna kasvust vaid üks suur metsanduskontsern on tõstnud enda poolt kokkuostetava haavapaberipuidu hinda, mis omakorda on tõstnud ka keskmist hinda. Tihumeetri männipaberipuidu eest makstakse keskmiselt 32,00 €, kuusepaberipuidu eest 31,33 €, kasepaberipuidu eest  36,13 € ja haavapaberipuidu eest  32,46 €.

Küttepuidu hind on aprillis kukkunud veel 1,2% ning on madalaimal tasemel alates 2011. aasta märtsist. Keskmine tihumeetri hind oli 20. aprilli seisuga 25,18 €. TNS Emori hinnastatistika järgi maksis saagimata 3m küttepuit märtsis 23,05 €/tm, kusjuures hind on langenud aasta taguse ajaga võrreldes 12,2%, kvartali taguse ajaga võrreldes 6,6% ja eelmise kuuga võrreldes 4%.  Odavnenud on ka lepahalud. Kuivad halud maksid 41,8 €/rm (-0,9%) ja märjad halud 28,33 (-5,4%). Hakkpuidu hind on jäänud märtsiga võrreldes samale tasemele (12,57 €/pm³). Puitbriketi hind on kuuga 1,3% kallinenud ning maksab 135,35 €/t. Graanulite hind on praktiliselt jäänud samale tasemele (+0,2%) ning maksis märstis 165,24 €/t.

Heiki Hepner

Märkused:
Hinnad on ilma käibemaksuta
Hinnaülevaade on avaldatud Maalehe Metsalehes