Puiduturu hinnaülevaade
Aprill 2013

Aprill on kuu, mil raiemahud kukuvad ja metsavarujad keskenduvad eelkõige varem varutud puidu väljaveole. Erinevalt eelnevatest aastatest on aprill seekord palgiturul toonud kaasa väikese hinnalanguse. Okaspuupalgid on odavnenud kuuga kuni üks protsent. Aasta taguste hindadega on tänavune hinnatase selgelt kõrgem. Männipalk on aastaga kallinenud 6,7%, männipeenpalk 4,9%, kuusepalk 10,6% ja kuusepeenpalk 5,6%. Lehtpuu jämesortimendid on püsinud eelmise kuuga samal tasemel, kuid aasta taguse ajaga on selgelt kallinenud kasepakk (11,4%) ja kasepalk (7,3%). Aprill 2013 seisuga olid EMK hinnastatistika järgi keskmised tihumeetri hinnad: männipalk 69,50 €,  männipeenpalk 63,38 €, kuusepalk 69,33 €, kuusepeenpalk 63,58 €, kasepakk 88,03 €, kasepalk 61,24 €, lepapalk 39 €, lepapeenpalk 28 €.

Paberipuidu turul on jätkuvas langustrendis kasepaberipuit, mis on kuuga odavnenud 4%.  Männi- ja haavapaberipuit on püsinud märtsi tasemel ja kuusepuit on pool protsenti kallinenud. Kui vaadata aastataguseid hindasid, siis on okaspuupaberipuit ligi 14%, haavapaberipuit 3% ja kasepaberipuit kõigest 0,6% kallinenud. See tähendab, et aastaga on okaspuu- ja kasepaberipuidu hinnad enam-vähem ühtlustunud. Aprill 2013 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 36,37 €, kuusepaberipuit 35,68 €, kasepaberipuit 36,33 €, haavapaberipuit 33,44 €.

Küttepuidu turul on hind püsinud sisuliselt muutumatuna viimased kuud. EMK hinnastatistika  järgi odavnes aprillis küttepuidu keskmine tihumeetri hind 0,3% ning oli 24,02 €/tm.  Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on hind 4,6% odavam. Ka TNS Emori hinnastatistika järgi on saagimata 3m küttepuidu hind püsinud viimsed kuud muutumatuna ning maksis märtsis 25,97 €/tm.  Kuivade lepahalgude hind on viimasel kuul enam kui neli protsenti odavnenud ning maksis märtsis keskmiselt  36 €/rm. Märjad halud on kuuga 01,1% kallinenud  ja maksid märtsis 28,33 €/rm. Aasta taguse ajaga võrreldes on lepahalgude hinnad langenud kuivadel halgudel 13,9% ja märgadel halgudel 1,7%.  Hakkpuidu hind (11,51 €/pm³) on püsinud alates jaanuarist ühel ja samal tasemel, kuid on aastaga siiski 8,4% kukkunud. Ka graanulite hind pole märtsiga muutunud, makstes 166,56 €/t.  Tonn puitbriketti on kuuga 1,1% odavnenud ning maksis veebruaris 134,92 eurot. Aasta taguse ajaga võrreldes on graanuli hind 0,8 % kallinenud ja briketi hind 0,3% odavnenud.

Heiki Hepner


Märkused:
EMK hinnastatistika aluseks on  Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta
Hinnaülevaade avaldatud Maalehe Metsalehes