Puiduturu hinnaülevaade
Aprill 2014

Saabunud kevad suunab metsaomanike pilgud rohkem uue metsa rajamisele kui raiele, aga ka kevadel ei lõpe raietööd ega puidu kokkuost. Okaspuupalkide hindades on väikesi kõikumisi vastavalt saeveskite varustatusele. Männipalkide hind on märtsi tasemel, teised okaspuupalkide sortide hinnad on kuuga 0,2-0,3% langenud. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on männipalk kallinenud 0,9%, männipeenpalk jäänud samale tasemele, kuusepalk odavnenud 0,2% ja kuusepeenpalk 1%. 2013. aasta sama perioodiga võrreldes on kõik okaspuupalkide sortide hinnad selgelt plussis. Kõige enam on kallinenud kuusepeenpalk (9,1%) ja männipeenpalk (7,6%). Männi ja kuusepalgi aastane hinnakasv on ca 6%. Lehtpuupalkide hinnad on valdavalt jäänud märtsi tasemele. Ainsana on hinnad pisut muutunud kasesortidel. Möödunud kuuga võrreldes on kasepakk odavnenud 0,8% ja kasepalk kallinenud 0,4%. Sama seis on ka kvartalitaguse ajaga võrreldes, ainult et kasepaku odavnemine on olnud pisut suurem (2%).  2013. aasta märtsi hindadega võrreldes on kasepakk odavnenud 0,3%, samas kui kasepalk on kallinenud 3,2% ja lepapalk 0,9%. Seisuga aprill 2014 olid EMK hinnastatistika järgi keskmised tihumeetri hinnad: männipalk 73,99 €,  männipeenpalk 68,18 €, kuusepalk 74,38 €, kuusepeenpalk 69,39 €, kasepakk 87,74 €, kasepalk 63,18 €, haavapalk 41,50 €, lepapalk 39,33 €, lepapeenpalk 28 €.
 
Paberipuiduturul on okaspuupuidu hinnatrend jätkuvalt kergelt langev ja lehtpuupuidul tõusev. Männipaberipuit on kuuga odavnenud 0,8% ja kuusepaberipuit 0,7%. Kasepaberipuit on aprillis kallinenud 1,8% ja haavapaberipuidu hind on jäänud märtsi tasemele. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on okaspuupuit odavnenud 1,6%. Kasepuit on  kallinenud 6,3% ja haavapuit 2,1%. Aastataguse ajaga võrreldes on trend vastupidine. Okaspuupuit on kallinenud ümmarguselt 5%, kasepuit odavnenud 3% ja haavapuit 2,3%.  Seisuga aprill  2014 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 38,20 €, kuusepaberipuit 37,56 €, kasepaberipuit 35,25 €, haavapaberipuit 32,68 €.

Küttepuidu hind on jätkuvalt madal ja seda vaatamata väikesele hinnakasvule (1,8%). Aprilli keskmine 3m küttepuidu tihumeetri hind on 24,7 €/tm. Kvartaliga on hind kasvanud 1,2% ja aastaga 2,8%. TNS Emori  hinnastatistikat saame kasutada ühe kuuse nihkega. 3 m ümarmaterjali hind oli märtsis 27,15 €/tm, mis tähendab enam kui 6% kasvu. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on kallinemine enam kui 8% ja 2013. aasta märtsiga võrreldes ligi 5%. Kuivade lepahalgude hinnad on TNS Emori järgi kuuga 1,7% odavnenud ja maksid keskmiselt 35 €/rm. Ka märjad halud on kuuga odavamaks muutunud (1,5%) ning maksid 27,73 €/rm.  Kavartalitaguse ajaga võrreldes on märjad halud jäänud umbes samale hinnatasemele, kuid kuivad halud on ligi 5% odavnenud. Eelmise aasta märtsiga võrreldes on kuivad halud odavnenud ligi 3% ja märgade halgud pisut üle 2%.  Hakkpuidu hind on jäänud veebruari tasemele ja maksis keskmiselt 9,6 €/pm³. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on hinnalangus olnud ligi 11% ja aastaga ligi 17%. Seevastu graanulite hind püstitas märtsis taas uue hinnarekordi. Tonn puitgraanuleid maksis keskmiselt 173,93 eurot. Kvartaliga on hind kasvanud ligi üks protsent ja aastaga üle 4%. Puitbrikett kallines märtsis 0,4% ja maksis 142,58 €/t.  Kvartaliga on brikett kallinenud enam kui üks protsent ja aastaga ligi 6%.

Heiki Hepner

Märkused:
Ülevaade on avaldatud Maalehe Metsalehes.
EMK hinnastatistika aluseks on  Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta