Puiduturu hinnaülevaade
August 2013

Suve lõpp ja puhkustel naasmine on sattunud aega, kus okaspuupalkide hinnad taas 1-2 protsendi jagu kasvanud ja löövad viimaste aastate uusi hinnarekordeid. Nõudlus on kasvanud ja on üsna terav just Lõuna-Eesti piirkonnas. EMK hinnastatistikat on peetud alates 2008. aasta I kvartalist ja ainult üks kord hinnastatistika koostamise algul on männipalgid maksnud rohkem. Kuusepalkide jaoks on aga tänane keskmine hind uus hinnarekord. Arusaadavalt on tegemist hinnakasvuga nii kvartali kui aasta taguse ajaga võrreldes. Männipalgi hind on aastaga kasvanud 6%, männipeenpalk ligi 8%, kuusepalk ligi 12% ja kuusepeenpalk enam kui 7%. Lehtpuupalkide hinnad ei ole peaaegu üldse muutunud. Ainus muutus, mis on toimunud, on kasepalgi osas, mille keskmine hind on kuuga kasvanud 2%. Põhjuseks on  ühe ettevõtte poolt teatud palgi pikkusele kõrgema hinna kehtestamine. Nii kasepaku kui ka kasepalgi varumisel tuleb jälgida eriti tähelepanelikult sortimentidele kehtestatud nõudeid, et saada kätte maksimum hind. Praagi puhul maksavad ettevõtted tihti isegi kasepaberipuidust madalamat hinda. Aastaga on kasepakk ja -palk kallinenud 12-13%. Seisuga august 2013 olid EMK hinnastatistika järgi keskmised tihumeetri hinnad: männipalk 70,37 €,  männipeenpalk 65,53 €, kuusepalk 71,85 €, kuusepeenpalk 66,2 €, kasepakk 88,28 €, kasepalk 62,93 €, lepapalk 40 €, lepapeenpalk 28 €.

Paberipuiduturul on huvi jätkuvalt leige või puudub sootuks. Kasepaberipuidu hind on kuuga küll pisut üle protsendi kasvanud, kuid kokkuostetavad kogused on tihti piiratud või seotud teiste sortimentide tarnimisega. Vaatamata väikesele hinnakasvule oli augusti  kasepaberipuit kõige odavam paberipuiduliik. Teistest puuliikidest paberipuidu hind on kuuga keskmiselt protsendi jagu kukkunud, kuid aastataguse ajaga võrreldes on pilt muidugi teine. Aastaga on kuusepuit kallinenud 24%, männipuit 13% ja haavapuit 4% ning kasepuit 13% odavnenud. Seisuga august 2013 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 37,86 €, kuusepaberipuit 37,23 €, kasepaberipuit 33,19 €, haavapaberipuit 34,05 €.

Pessimistlik  meeleolu on ka küttepuiduturul, mis peaks muidugi rõõmustama tarbijaid. EMK hinnastatisti järgi praktiliselt kuuga 3m küttepuidu hind muutunud ei ole (-0,1%) ning maksis 23,78 €/tm. Kuna TNS Emor augustis oma hinnastatistikat ei avaldanud ei saa praegu võrrelda, kuidas on käitunud hakkpuidu, halgude, graanuli ja puitbriketi turg viimasel kuul. Vesteldes eraviisiliselt enne algavat kütteperioodi hakkpuidu tootjatega, on nad mõista andnud, et sõlmitud lepingud jäävad laias laastus eelmise kütteperioodiga samale tasemele.Heiki Hepner

Märkused:
EMK hinnastatistika aluseks on  Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta