Puiduturu hinnaülevaade
Jaanuar 2012

Uus aasta tõi küll lume, aga metsameestele oodatud külm on seni olemata ja seega raietööd metsas takistatud. Eelmisel sügisel alanud okaspuupalkide kerge hinnalangus on jaanuari lõpuks kuni 1 % hinnatõusuks keeranud. Samas peab jälgima palkide pikkusi, sest lühemad pikkused võivad olla märgatavalt odavamad. Kui haavapalgid püsivad detsembri tasemel ja lepapalk on protsendi jagu on odavnenud, siis märgatava hüppe ülesse on teinud kasepakk. Ilmselt on oma rolli mängimas siin ka Kohila Vineer, mis alustas möödunud sügisest kasepaku ostmist. Kuuga on kasepakk kallinenud 15%. Keskmised tihumeetri hinnad olid järgmised: männipalk 64,17 €,  männipeenpalk 60,36 €, kuusepalk 62,67 €, kuusepeenpalk 59,64 €, kasepakk 80,05 €, kasepalk 61,67 €, haavapalk 38,5 €, lepapalk 39 €, lepapeenpalk 28 €.

Paberipuidu turul on olukord jätkuvalt pessimistlik ja seda ka järgnevaid kuid ette vaadates. FOEX prognoosib tselluloosihinna kasvu alles juuniks. Väikemetsaomanikel on jätkuvalt keeruline üksi paberipuitu müüa ning kohati on loobutud paberipuidu varumisest ning kogu raiutud peenem sortiment läheb kütteks. Kel lepingud, siis need saavad küttepuiduga võrreldes siiski kõrgemat hinda. Männipaberipuidu keskmine ostuhind on 34 €/tm, kuusepuidul pool eurot kõrgem ning kasel makstakse tihumeetri eest keskmiselt 37 €. Ainsana on detsembriga võrreldes kallinenud haavapaberipuit (+3,5%), mis maksab 29,46 €/tm.

Paberipuidu nõudluse vähenemine on juba viiendat kuud järjest vähendanud küttepuidu hinda. Hind on kukkunud 1-2% kuuga ning on kokku viie kuuga vähenenud 8,2%. TNS Emori hinnastatistika järgi oli detsembris keskmine küttepuidu hind 24,7 €/tm, mis on ligi 7% vähem kui detsembris. Uue aasta alguses teatas ka RMK, et vähendab elanikele müüdava küttepuidu hinda 15%. Seevastu on lepahalud kuuga kallinenud. Märjad halud maksid 31,15 €/rm (+2,7%) ja kuivad halud 42,92 €/rm (+1,6%). Hakkpuidul kasvasid hinnad 4,1% ning ta maksis 12,9 €/pm³. Pisut kallinesid ka puitbriketid (+0,3%) makstes 137,15 €/t. Ainsana odavnes pelletite hind (-0,4%) ja tonn graanuleid maksis oktoobris 161,71 €. Seega ei peegelda puidu hinna langus toodangu hindades, mis viitab tootmiskulude kasvule.  Palgiturul, mis otseselt sõltuv sae- ja höövelmaterjali turust, ei ole seis sugugi halb. Samas võib täiendava palgi turule toomist pidurdama hakata liiga madalad kütte- ja paberipuidu hinnad.

Heiki Hepner

Märkused:
Hinnad on ilma käibemaksuta
Hinnaülevaade on avaldatud Maalehe Metsalehes