Puiduturu hinnaülevaade
Jaanuar 2013

2013. aasta on alanud puiduturul optimistlikult.  Jaanuari ilmad on olnud sobivad raiete tegemiseks ja kasvanud nõudlus on kasvatanud puidu hindasid. Nõudluse kasvule on kaasa aidanud ka Läti riigimetsas vähenenud raiemaht. Aastalõpuga võrreldes on jämesortimentidest kõige enam kallinenud kuusepalk (3,3%). Kuusepeenpalk on kuuga kallinenud 1,1% ja männipalk 0,6%. Männipeenpalk on jäänud samale tasemele. Detsembri tasemele on jäänud ka lehtpuujämesortimentide hind. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on kuusepalgid võrreldes männipalkidega pisut enam kallinenud. Lehtpuupalkide hindades kolme kuu taguse ajaga võrreldes suuri muutusi pole toimunud. Kui võrrelda hindasid aasta taguse ajaga, siis männi- ja kuusepalk on kallinenud ligi 6%, kuuse peenpalk ligi 5% ja männipeenpalk ligi 2%.  Kõige enam on kallinenud aastaga kasepakk (üle 9%), samas kui kasepalk on praktiliselt samale tasemele jäänud. Hinnad ei ole muutunud lepapalkidel. Jaanuar 2013 seisuga olid EMK hinnastatistika järgi keskmised tihumeetri hinnad: männipalk 67,88 €,  männipeenpalk 61,28 €, kuusepalk 66,09 €, kuusepeenpalk 62,39 €, kasepakk 87,53 €, kasepalk 61,55 €, lepapalk 39 €, lepapeenpalk 28 €.

Olukord paberipuidu turul on jaanuaris selgelt paranenud. Tuntavalt on hind kasvanud kuusepuidul (8,1%).  Männipuidul on hind kasvanud 3,5%, kasepuidul 1,4% ja haavapuidul 1,7%. Sellega on kuusepaberipuidu hind tõusnud haavapaberipuidust kallimaks. Viimati oli nii 2012. aasta märtsis. Kvartali taguse ajaga võrreldes on kuusepaberipuidu hind kasvanud veelgi rohkem, ligi 12%. Männi- ja kasepuidul on kvartaliga hinnakallinemine olnud ligi 3% ning ainsana on 0,6% odavnenud haavapuit. Samas on Haavapaberipuit aastaga kallinenud enam kui 11%. Ka kasepuit on aastaga märgatavalt kallinenud (ligi 9%). Okaspuupaberipuit on tänu viimaste kuude järkjärgulisele kasvule jõudnud üsna lähedale aasta tagusele hinnatasemele. Jaanuaris 2013 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 33,94 €, kuusepaberipuit 33,50 €, kasepaberipuit 40,21 €, haavapaberipuit 32,78 €.

Lõpuks on hinnatõus üle mitme kuu kaasa tõmmanud ka küttepuidu hinna. Jaanuaris maksab EMK hinnastatistika  järgi tihumeeter küttepuitu keskmiselt 24,15 €, mis tähendab ligi 3% hinnakasvu. Kvartali taguse ajaga võrreldes on küttepuidu hind tõusnud 0,7%, kuid eelmise aasta jaanuariga võrreldes on küttepuidu tihumeeter 6,6% odavam. TNS Emori hinnastatistika järgi oli  saagimata 3m küttepuidu hind detsembris 31,44 €/tm, mis tähendab 0,6% odavnemist. Lepahalgude hinnad on viimastel kuudel samal tasemel püsinud. Kuivad halud maksid detsembris 37,67 €/rm ja märjad halud 27,92 €/rm. Aasta taguse ajaga võrreldes on lepahalgude hinnad langenud kuivadel halgudel 10,9% ja märgadel halgudel 10,4%.  Hakkpuidu hind oli detsembris 11,08 €/pm³ ning sellisel tasemel on ta püsinud kogu 2012. aasta viimase kvartali.  Aastaga on hind odavnenud enam kui 14%. Puitbriketi hind (133,41 €/t) on jätkanud väikest tõusutrendi ja on detsembris 2012 0,9% kallinenud. Aasta taguse ajaga võrreldes on hind siiski ligi 3% madalam. Graanulite hind (163,16 €/t) on detsembris jäänud novembriga samale tasemele. Kvartali taguse ajaga võrreldes on hind tõusnud 2,2% ja aasta taguse ajaga võrreldes 0,9 %.   

Heiki Hepner


Märkused:
EMK hinnastatistika aluseks on  Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta
Hinnaülevaade on avaldatud Maalehe Metsalehes