Puiduturu hinnaülevaade
Jaanuar 2014

Uus aasta tõi kaasa kaua oodatud külma ja kui detsembris jõudsid soojad ilmad ja pehme mets juba tõsiselt pidurdada metsavarumistöid ning hakata juba mõjutama ka puiduturgu, siis jaanuari korralikud külmad rõõmustavad nii metsaomanikke, kui ka metsatööstusettevõtteid. Okaspuupalkide kõrge nõudlus püsib endiselt. Männi- ja kuusepeenpalkide keskmised hinnad on aasta esimesel kuul kallinenud 1,7% ja männipalgil 0,8%. Kuusepalgi väga korralik hind on jäänud praktiliselt samale tasemele. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on enim kallinenud männipalgid (ligi 4%). Kuusepeenpalk on kolme kuu taguse ajaga võrreldes kallinenud pisut üle 3% ja kuusepalk 1,6%. Aastataguste hindadega võrreldes on hinnakasv olnud oluliselt suurem. Männipalk on aastaga kallinenud 8%, männipeenpalgid 11,3%, kuusepeenpalgid 12,4% ja kuusepalgid 12,7%. Lehtpuupalkide hinnad on jäänud jaanuaris sisuliselt detsembri tasemele. Ainsana on kallinenud kasepakk 0,8%. Kvartali- ja aastataguse ajaga võrreldes on kasvanud hinnad ka teistel lehtpuusortidel ning hinnakasv jääb vahemikku 2-3%. Seisuga jaanuar 2014 olid EMK hinnastatistika järgi keskmised tihumeetri hinnad: männipalk 73,31 €,  männipeenpalk 68,20 €, kuusepalk 74,50 €, kuusepeenpalk 70,10 €, kasepakk 89,53 €, kasepalk 62,93 €, haavapalk 41,50 €, lepapalk 39,33 €, lepapeenpalk 28 €.

Paberipuiduturul on hinnad pisut paranenud. Enam on kallinenud kasepaberipuit (2,4%), mis üle pika aja sai lahti kõige odavama paberipuidu tiitlist. Kuusepuit on kallinenud 1,5% ja männipuit 0,4%. Haavapuidu hind on jäänud detsembrikuu tasemele. Aastataguse ajaga võrreldes on jätkuvalt punase laterna rollis kasepaberipuit, mis on aastaga odavnenud 16,6%. Samal ajal on teised paberipuidu sordid kallinenud: haavapuit 2,1%, kuusepuit 10,2% ja männipuit 12,2%. Seisuga jaanuar 2014 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 38,39 €, kuusepaberipuit 37,57 €, kasepaberipuit 33,67 €, haavapaberipuit 33,46 €.

Kuigi küttepuit on kuuga ligi protsendi kallinenud, võime endiselt tõdeda, et küttepuidu hind on väga madal. EMK hinnastatistika järgi oli jaanuaris 3m küttepuidu hind 24,21 €/tm. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on hinnakasv 1,0% ja aastataguse ajaga võrreldes 0,3%.   TNS Emori  hinnastatistika järgi jäi saagimata 3m küttepuit detsembris 2013 novembrikuu tasemele (25,06 €/tm). Nii kvartali- kui aastataguse ajaga võrreldes on küttepuit TNS Emori statistika alusel odavnenud pisut üle 4%. Kui märgade 0,5 m lepahalgude hind jäi detsembris eelmise kuu tasemele, siis kuivad halud on kuuga 2,7%  kallinenud. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on kuivad halud samuti ligi 3% kallinenud, samas kui märjad halud on ligi 2% odavnenud.  See on täiesti loogiline trend, et kütteperioodi saabumisel toimub kuivade halgude hinna mõningane kallinemine ja märgade halgude mõningane odavnemine. Aastataguse ajaga võrreldes on kuivad halud odavnenud 2,3% ja märjad halud 0,3%.  Hakkpuidu hind on maist alates püsinud samal tasemel (10,76 €/pm³), kuid on  aastaga ligi 3% kukkunud.  Graanulite hind on taas pärast novembri väikest odavnemist kallinenud ning tonni hind on taas tõusnud üle 170 euro piiri (172,58 €/t). Kvartaliga on graanuli hind küll 0,4% odavnenud, kuid aastaga on hinnakasv olnud ligi 6%.  Puitbriketi hind püstitas detsembris uue hinnarekordi, ületades esmakordselt 140 euro piiri (140,87 €/t), mis tähendab kuuga 2,1% kallinemist.  Kvartaliga on brikett kallinenud 4,5% ja aastaga 5,6%.  

Heiki Hepner

Märkused:
Ülevaade on avaldatud Maalehe Metsalehes.
EMK hinnastatistika aluseks on  Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta