Puiduturu hinnaülevaade
Juuli 2012

Kesksuvi on olnud traditsiooniliselt  puiduturul vaikne. Paljud puidu töötlejad on kas puhkusel või korrastavad ja hooldavad tootmisliine. Ka keskmisest vihmasem suvi on metsad pehmeks teinud ja paljudes kohtades seepärast raie raskendatud ning edasi lükatud. Okaspuupalkide osas on ainsana väikese muutuse teinud kuusepeenpalgi hind, tõustes 0,5%. Aasta taguste hindadega võrreldes pole suuri muutusi toimunud. Suurmaks kukkujaks on männipalk, mille hind on aastaga 3,2% odavnenud. Lehtpuupalkide osas on toimunud suuremaid muutusi ja need on tingitud eelkõige ühe või teise ettevõtte poolt ajutiselt peatatud või siis uuesti taastatud palgi ostmisest. Kasepaku keskmine hind on kuuga kukkunud 6,5%, aasta taguse ajaga võrreldes on aga hind 8,4% tõusnud. Kasepalk aga on odavnenud nii möödunud kuuga (-1,7%) kui ka aasta taguse ajaga (-4,1%) võrreldes. Lepapalk on kuuga 5,3% kallinenud ning aasta taguse ajaga võrreldes on hinnakasv 3%. Lepapeenpalgi hind on viimased kuud samal tasemel püsinud, aastaga on hind siiski  3,4% kukkunud. Keskmised tihumeetri hinnad olid järgmised: männipalk 65,5 €,  männipeenpalk 60,39 €, kuusepalk 63,14 €, kuusepeenpalk 61,28 €, kasepakk 78,03 €, kasepalk 56,12 €, lepapalk 40 €, lepapeenpalk 28 €.

Erilisi muutusi ei ole märgata ka paberipuiduturul. Hinnad on madalad. Kasepaberipuit on aastaga odavnenud 17,6%, männipaberipuit  30% ja kuusepaberipuit kogunisti 34,3%. Ainult haavapaberipuidu hind on aastaga kasvanud (+3,2%). Nii ongi täna suhteliselt harukordne seis, kus haavapaberipuit maksab rohkem kui kuuse- või männipaberipuit. Lisaks sellele on veel mitmed kokkuostjad okaspuupaberipuidu osas kehtestatud täiendavaid piiranguid. Keskmised tihumeetri hinnad olid järgmised:  männipaberipuit 32,17 € (viimase kuuga võrreldes +1,0%), kuusepaberipuit 30,33 € (-2,2%), kasepaberipuit 37,4 € (0,8%), haavapaberipuit 32,49 € (±0%).

EMK hinnastatistika järgi on kuuga küttepuidu hind 0,8% kasvanud ja tihumeeter maksis 25,54 eurot. Kvartali taguse ajaga võrreldes on tänane hind pisut kallim (1,4%), kuid eelmise aastaga võrreldes on hind 7% odavam. TNS Emori hinnastatistika järgi maksis saagimata 3m küttepuit juunis 26,05 €/tm, mis teeb kuu hinnatõusuks 2,5% ja kvartali taguse ajaga võrreldes +13%. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oli küttepuit TNS Emori järgi aga ligi 13% odavam. Möödunud kuuga on 2-3% kallinenud lepahalgude hinnad. Nii maksid kuivad halud 41,88 €/rm ja märjad halud 28,33 €/rm. Hakkpuidu hind (11,99 €/pm³) püsis juunis maiga samal tasemel ning on aasta  taguse ajaga ligi 2% odavnenud. Puitbriketi hind on kuuga 0,2% kallinenud ning maksis 132,44 €/t. Graanulite hind (160,78 €/t)  kuuga muutunud ei ole.

Heiki Hepner

Märkused:
Hinnad on ilma käibemaksuta
Hinnaülevaade on avaldatud Maalehe Metsalehes