Puiduturu hinnaülevaade
Juuli 2013

Kesksuvi tähendab reeglina ka raiemahu kukkumist ning puidutööstuses puhkuste ja tehnilise hoolduse aega. Okaspuupalkide hea hind püsib jätkuvalt ja on kuuga isegi kuni paar protsendipunkti kasvanud (kuusepalk +0,5%, männipalk +0,8% ja peenpalgid +2%), saavutades viimaste aastate kõrgeima taseme. Kui kvartalitaguse ajaga võrreldes on hinnakasv samas proportsioonis, siis aasta taguse ajaga võrreldes on männipalk ja männipeenpalk kallinenud enam kui 7%, kuusepalk 12,5% ja kuusepeenpalk 6%. Lehtpuupalkide hinnad on viimastel kuudel vähe muutunud. Kasepaku ja lepapeenpalgi hind ei ole muutunud, kasepalgi hind on kasvanud 0,4% ja lepapalgi hind 2,6%. Viimase sortimendi keskmise hinna kasv on tingitud ühe suure tarbija poolt suvise kokkuostu lõpetamine. Kuna tema kokkuostuhind oli pisut odavam keskmisest hinnast tähendaski kokkuostu lõpetamine väikest hinnakasvu. Seisuga juuli 2013 olid EMK hinnastatistika järgi keskmised tihumeetri hinnad: männipalk 70,21 €,  männipeenpalk 64,85 €, kuusepalk 71,04 €, kuusepeenpalk 64,98 €, kasepakk 88,28 €, kasepalk 61,68 €, lepapalk 40 €, lepapeenpalk 28 €.

Paberipuiduturul on okaspuupuidu hind kuuga enam kui kolm protsenti kallinenud. Hinnakasvule aitas kaasa ka ühe keskmisest hinnast odavamat hinda pakkunud kokkuostukohas paberipuidu kokkuostu lõpetamine. Kasepuidu hind on kuuga enam kui 5% kukkunud ja haavapuidul 3% kasvanud. Kui vaatame kvartali- ja aastataguseid hindasid, siis näeme, et ka siin on sama trend - okaspuupaberipuidu hinnad on tuntavalt kasvanud, haavapuidul on hind mõõdukalt kasvanud ja kasepuidul märgatavalt kahanenud.  Aastaga on kuusepuit kallinenud 24,4%, männipuit 18,5% ja haavapuit 6,3% ning kasepuit odavnenud 12,4%.  Seisuga juuli 2013 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 38,11 €, kuusepaberipuit 37,73 €, kasepaberipuit 32,75 €, haavapaberipuit 34,54 €.

Suvel on hakkpuidu tarbimine tagasihoidlik, kuid järgmiseks küttehooajaks varumine käib täie hooga. EMK hinnastatistika  järgi püsis juulis 3 m küttepuidu hind samal tasemel kui juunis (23,8 €/tm). Aastaga on küttepuit ligi 7% odavnenud. TNS Emori statistika on kuuajase viitega ning selle järgi kallines küttepuit juunis 1,7% ning maksis 26,58 €/tm. Aastataguse ajaga võrreldes oli hind 2% plussis. Kuivade 0,5 m lepahalgude hind püsib viimastel kuudel samal tasemel (35,56 €/rm). Märjad halud kallinesid kuuga 0,7% ja saavutas taas aprillikuu taseme 27,59 €/rm. Aastataguse ajaga võrreldes on kuivade lepahalgude hinnad märgadega võrreldes oluliselt rohkem odavnenud, vastavalt 15,1% ja 2,0%. Hakkpuidu hind juunis ei muutunud ja maksis 10,76 €/pm³.  Aastaga on hakkpuidu hind odavnenud enam kui 10%. Puitbriketi hind on kuuga odavnenud 2 eurosenti tonni kohta ning maksis juunis 130,70 €/t. Graanulite hind on kuuga kasvanud 1,4% ning oli juunis 168,32 €/t.  Aastataguse ajaga võrreldes on briketi hind 1,3% odavnenud ja graanuli hind 4,7% kallinenud.

Heiki Hepner

Märkused:
EMK hinnastatistika aluseks on  Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta