Puiduturu hinnaülevaade: Palgihinnad püsivad
Juuni 2013

Suve saabumisega on saabunud ka rahu puiduturul. Saeveskid valmistuvad puhkusteks ja palkide hindades suuri muutusi möödunud kuuga toimunud ei ole. Okaspuupalkide hea hind püsib. Männipalk on jäänud mai kuu tasemele, peenpalgid on kuni 0,3% odavnenud ja ainsana on  kuuga kallinenud kuusepalk (0,6%). Kui kvartalitaguse ajaga võrreldes on okaspuupalgid kuni 0,7% odavnenud, siis aastataguse ajaga võrreldes on hinnakasv olnud märgatav. Kõige rohkem on aastaga hind kasvanud kuusepalgil (+12%). Teistel palkidel jäi aastane hinnakasv 5-6% piiresse. Lehtpuupalkide hinnad on viimastel kuudel samal tasemel püsinud. Aastataguse ajaga võrreldes on kasepakk kallinenud 5,5% ja kasepalk enam kui 7%. Juuni 2013 seisuga olid EMK hinnastatistika järgi keskmised tihumeetri hinnad: männipalk 69,67 €,  männipeenpalk 63,55 €, kuusepalk 70,70 €, kuusepeenpalk 63,68 €, kasepakk 88,28 €, kasepalk 61,24 €, lepapalk 39 €, lepapeenpalk 28 €.

Paberipuiduturul on okaspuupuidu hind kuuga paari protsendi võrra kasvanud, kasepuidul ligi 1% jagu kahanenud ja haavapuidul samaks jäänud. Kui vaatame kvartali- ja aastataguseid hindasid, siis näeme, et ka siin on sama trend - okaspuupaberipuidu hinnad on kasvanud, kasepuidul kahanenud ja haavapuidul peaaegu samaks jäänud. Vahe on ainult tõusu või languse suuruses. Nii on aastaga okaspuupuit kallinenud 16-17%, kasepuit odavnenud 7% ja haavapuit kallinenud 3%.  Juuni 2013 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 36,95 €, kuusepaberipuit 36,45 €, kasepaberipuit 34,50 €, haavapaberipuit 33,54 €.

Aprillis, mais lepitakse kokku suurte kokkuostjate poolt hakkpuiduhindasid. Kuidas uued hinnad puitkütuste turgu mõjutama hakkavad, saame teada sügisel uue küttehooaja saabumisel, kuid 2013. a suve hakul on nad valdavalt kerges  languses. EMK hinnastatistika  järgi kahanes juunis 3m küttepuidu hind enam kui protsendi ja langes tasemele 23,8 €/tm. Aastaga on küttepuit enam kui 6% odavnenud.  TNS Emori statistika on kuuajase viitega ning selle järgi kallines küttepuit mais 2,6% ning maksis 26,12 €/tm. Aastataguse ajaga võrreldes oli mai hind 2,8% plussis. Kuivade 0,5m lepahalgude hind oli mais samal tasemel kui aprillis (35,56 €/rm). Märjad halud odavnesid kuuga 0,7% ja maksid 27,59 €/rm. Aastataguse ajaga võrreldes on kuivade lepahalgude hinnad märgadega võrreldes oluliselt rohkem odavnenud, vastavalt 12,2% ja 0,2%. Hakkpuidu hind kukkus mais 2,2% ja maksis 10,76 €/pm³.  Aastaga on hakkpuidu hind odavnenud enam kui 10%. Ka puitbrikett on kuuga 2% odavnenud ning maksis mais 130,72 €/t. Graanulite hind on muutunud vähe (-0,3%) ning oli mais 166,06 €/t.  Aastataguse ajaga võrreldes on briketi hind 1,1% odavnenud ja graanuli hind 3,3% kallinenud.

Heiki Hepner


Märkused:
EMK hinnastatistika aluseks on  Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta