Puiduturu hinnaülevaade
Juuni 2014

Saabunud suvi on puiduturu viinud langusesse. Paljud saeveskid on palkide vastuvõttu limiteerinud või lausa peatanud. Männipalkide hinnad langesid möödunud kuul vähem kui kuusepalkide hinnad. Selle põhjuseks on ühe ettevõtte männipalgi hind, mis isegi tõusis, kui samal ajal teistel ettevõtetel see langes. Nii kasvas männipalgi hind kuuga keskmiselt 0,4% ja peenpalgi hind vähenes kõigest 0,4%. Kuusepalgi hind langes kuuga 2,4% ja kuusepeenpalgi hind 2,6%. Ka kvartalitaguseid hindu vaadates võime sama trendi tõdeda, männipalgi hind on kerges plussis, männipeenpalgi hind kerges miinuses ja kuusepalkide hind on langenud kuni 3%. Eelmise aasta juuni hindadega võrreldes on kõikide palkide hinnad kasvanud – männipalkidel enam kui 7%, kuusepeenpalgil ligi 6% ja kuusepalgil ligi 3%. Lehtpuupalkidest on keskmine hind kuuga langenud ainult kasepalgil. Teistel sortidel on hind jäänud mai tasemele. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on hind lisaks kasepalgile langenud ka kasepakul (vastavalt 0,8% ja 1,6%). Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on kase- ja lepapalgil olnud kerge hinnakasv (0,8% ja 0,9%) ning kasepakul kerge hinnalangus (0,6%). Seisuga juuni 2014 olid EMK hinnastatistika järgi keskmised tihumeetri hinnad: männipalk 74,65 €, männipeenpalk 68,31 €, kuusepalk 72,63 €, kuusepeenpalk 69,28 €, kasepakk 87,74 €, kasepalk 61,93 €, haavapalk 41,50 €, lepapalk 39,33 €, lepapeenpalk 28 €.

Paberipuiduturul jätkub okaspuupuidu hinna langus ja kasepuidul õhkõrn tõus. Männipaberipuit on kuuga odavnenud 3%, kuusepaberipuit 4% ja haavapaberipuit 1,5%. Kasepaberipuit on juunis kallinenud 0,2%. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on kuusepuit odavnenud 9%, männipuit 7% ja haavapuit 2%. Kasepuit on kallinenud enam kui 2%. Ka aastataguse ajaga võrreldes on männi-, kuuse- ja haavapuit odavnenud (3,2%, 5,6% ja 4,4%) ning kasepuit kallinenud (2,7%). Seisuga juuni 2014 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 35,79 €, kuusepaberipuit 34,42 €, kasepaberipuit 35,42 €, haavapaberipuit 32,06 €.

Saabunud suvi on veelgi alandanud niigi madalat 3 m küttepuidu hinda. EMK hinnastatistika järgi on see kuuga langenud veel 2,9%, jõudes eelmise suve tasemele (23,88 €/tm). Kvartaliga on hind langenud 1,6% ja aastaga olulist muutust pole toimunud. TNS Emori hinnastatistikat saame kasutada ühe kuuse nihkega ja 3 m küttepuidu hind oli mais 29,06 €/tm, mis tähendab aprilliga võrreldes 3,6% kasvu. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on kallinemine olnud koguni 13,8% ja 2013. aasta maiga võrreldes enam kui 11,3%. Kuivade lepahalgude hind on TNS Emori järgi teinud kuuga korraliku hüppe ülesse (6,6%) makstes keskmiselt 36,88 €/rm. Seevastu märjad halud odavnesid pisut (0,8%) ning maksid 28,45 €/rm. Ka kvartalitaguse ja aastataguse ajaga võrreldes on halgude hinnad kasvanud. Kuivad halud on kallinenud ligi 4% ja märjad halud 3%. Hakkpuidu hind on kuuga pisut odavnenud (0,7%) ning jäänud pidama tasemele 9,66 €/pm³. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on hinnatõus olnud 0,6%, kuid eelmise aasta maiga võrreldes on tänavune hind 12,2% odavam. Graanulite hind on mais pisut langenud (2,2%) ning tonni hind oli 167,58 eurot. Kvartaliga on hind samuti odavnenud (3,2%), kuid aastaga on hind 0,9% kasvanud. Puitbrikett on mais aprilliga võrreldes 1,7% odavnenud ja maksis 139,48 €/t. Kvartaliga on brikett odavnenud 1,8% ja aastaga kallinenud 6,7%.

Heiki Hepner

Märkused:
Ülevaade on avaldatud Maalehe Metsalehes.
EMK hinnastatistika aluseks on Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta