Puiduturu hinnaülevaade
Märts 2012

Kevade saabumine märtsi lõpus on kaasa toonud paljudes kohtades teede sulgemise metsaveoautodele ja metsaomanikud, kellel metsamaterjal veel metsas on põhjust muretsemiseks. Eriti puudutab see neid metsaomanikke, kel palgid metsas, sest nende kvaliteet võib soojade ilmade saabudes kiiresti kukkuda. Selles valguses on positiivne, et okaspuupalkide hinnad pole langenud vaid isegi 1-2 protsenti tõusnud.  Lehtpuupalkide hinnad seevastu on langenud või jäänud samale tasemele püsima. Kasepalgi hind on langenud üle 7%, haavapalgil ligi 3% ja lepapalkide hind püsib eelmise kuuga võrreldes samal tasemel.  Keskmised tihumeetri hinnad olid järgmised: männipalk 63,83 €,  männipeenpalk 60,50 €, kuusepalk 62,50 €, kuusepeenpalk 60,07 €, kasepakk 79,05 €, kasepalk 57,09 €, haavapalk 36,00 €, lepapalk 38 €, lepapeenpalk 28 €. Okaspuupalkide juures on oluline märkida, et hinnastatistika peegeldab just pikemate ja ühtlasi kallimate palkide hindu.

Paberipuidu turul ei ole olukord paranenud. FOEX küll prognoosib suveks tselluloosihinna paari protsendist kasvu, kuid praegustes paberipuidu hindades on optimismi raske märgata. Männi-, kuuse- ja kasepaberipuidu hinnad on miinuses nii eelmise kuu, kvartali kui ka aasta taguse ajaga võrreldes.  Aga probleem ei ole mitte ainult madalates hindades vaid tihti on esitatud veel täiendavaid mahulisi piiranguid, arvestades kas palgi tarneid või püsikliendi suhteid. Ainult haavapaberipuidu hind on terve möödunud aasta suhteliselt stabiilselt püsinud. Kõrgeim hind on kasepaberipuidul 36,75 €/tm. Tihumeetri männipaberipuidu eest makstakse keskmiselt 32,67 €, kuusepaberipuidu eest 32 € ja  haavapaberipuidu eest  29,46 €.

Veebruaris küttepuidu hinna langus korraks peatus, kuid kukkus märtsis uuesti 1,5 %, makstes keskmiselt 25,5 €/tm. TNS Emori hinnastatistika järgi maksis saagimata 3m küttepuit veebruaris 24 €/tm, kusjuures hind on langenud aasta taguse ajaga võrreldes 6,7%, kvartali taguse ajaga võrreldes 9,5% ja eelmise kuuga võrreldes 3,1%.  Odavnenud on ka lepahalud. Kuivad halud maksid 42,17 €/rm (-3,8%) ja märjad halud 30,47 (-0,6%). Hakkpuidu hind on jäänud veebruariga võrreldes samale tasemele (12,57 €/pm³), kuigi ka siin võib lähitulevikuks prognoosida pigem hinnalangust, arvestades seda, mis toimub ümarmaterjali hinnaga. Puitbriketi hind on kuuga 0,2% kallinenud ning maksab 164,59 €/t. Ka graanulite hind on pisut kasvanud (1,3%) ning maksis veebruaris 197,93 €/t.

Heiki Hepner

Märkused:
Hinnad on ilma käibemaksuta
Hinnaülevaade on avaldatud Maalehe Metsalehes