Puiduturu hinnaülevaade
Mai 2012

Suur kevad saabub mais ja selle lõppemisega siirdub metsaomanik oma suviste toimingute juurde. Vaatamata sellele, et tänapäeval käib raietegevus aastaringi, tõmbub raie aktiivsus kevadsuvisel perioodil  tugevalt tagasi. Üheks põhjuseks on kindlasti siin ka see, et aktiivsel mahlajooksu ajal halveneb puidu kvaliteet laoplatsis kiiresti ning saabuvaks puhkuse perioodiks vähendatakse laomahtusid. Selles valguses on positiivne, et ei ole toimunud suuri puidu hinna muutusi viimase kuu jooksul. Okaspuupalgid on keskmiselt kuni 1% kallinenud, kase-, haava- ja lepapalk jäänud samale tasemele. Kasevineeripakk on ainsana kallinenud koguni 5%, aga selle hinnatõusu taga on ühe Lõuna-Eesti suurtarbija suve esimeseks pooleks peatatud kokkuost, mis on tinginud keskmise hinna kasvu. Meie kaks vineeritehast Otepääl ja Kohilas hoiavad sama hinnataset.  Keskmised tihumeetri hinnad olid järgmised: männipalk 65,86 €,  männipeenpalk 60,81 €, kuusepalk 63,17 €, kuusepeenpalk 60,64 €, kasepakk 83,48 €, kasepalk 57,08 €, haavapalk 36,00 €, lepapalk 38 €, lepapeenpalk 28 €. Okaspuupalkide juures on oluline märkida, et hinnastatistika peegeldab pikemate ja ühtlasi kallimate palkide hindu.

Paberipuiduturul on märgata mõningast elavnemist. Pisut on laienenud kokkuostjate ring ning protsendi jagu on kerkinud nii kase- kui ka männipaberipuidu hind. FOEX prognoosib  tselluloosi hinna mõõdukat tõusu kuni septembrini ja siis selle püsimist kuni aasta lõpuni 870 USD tonni kohta. Haavapaberipuidu hind on poolteist protsenti kukkunud, aga selle põhjuseks on ühe täiendava kokkuostja lisandumine, mille hinnatase on keskmisest natuke madalam. Kunda puitmassitehase hinnatase püsib samal tasemel. Mai lõpus olid keskmised paberipuidu tihumeetri hinnad järgmised: männipaberipuit 32,33 €, kuusepaberipuit 31,33 €, kasepaberipuit  36,60 € ja haavapaberipuit  31,97 €.

Erametsakeskuse hinnastatistika järgi oli küttepuidu hind (25,18 €/tm) mais samal tasemel, mis aprillis oli. Kvartali taguse ajaga võrreldes on tänane hind ligi 3% ja aasta taguse ajaga võrreldes enam kui 6% odavam. TNS Emori hinnastatistika järgi maksis saagimata 3m küttepuit aprillis 25,29 €/tm, mis teeb hinnatõusuks 9,7%. Siiski tuleb siin kindlasti ära märkida, et eelmisel kuul küttepuidu hind TNS Emori hinnastatistika järgi langes enam kui 12%. Aasta taguse ajaga on aprilli hind ligi 8% odavam.  Kui  kuivade lepahalgude hind püsib märtsi kuuga võrreldes samal tasemel (41,8 €/rm), siis märjad halud on pisut enam kui 1% kallinenud ning maksid aprillis keskmiselt 28,5 €/rm. Hakkpuidu hind (11,99 €/pm³) on märtsiga võrreldes 4,6% odavnenud. Puitbriketi hind on kuuga 1,6% odavnenud ning maksis 133,24 €/t. Graanulite hind on praktiliselt samale tasemele jäänud (-0,4%) ning maksis aprillis 164,63 €/t.

Heiki Hepner

Märkused:
Hinnad on ilma käibemaksuta
Hinnaülevaade on avaldatud Maalehe Metsalehes