Puiduturu hinnaülevaade: okaspuupalgi hind hea, kasepaberipuidul jätkus hinnalangus
Mai 2013

Mais keskendub metsaomanik eelkõige uue metsa istutamisele ja raieaktiivsus on tagasihoidlik. Tagasihoidlik on olnud ka palgihindade muutused. Männipalk on odavnenud 0,1% ja kuusepalk 0,2%. Peenpalgid on pisut kallinenud, männipeenpalk 0,6% ja kuusepeenpalk 0,3%. Kui kvartalitaguse ajaga võrreldes on okaspuupalgid kallinenud 1%-4%, siis möödunud aasta maiga võrreldes on praegused hinnad veelgi kõrgemad. Männi- ja kuusepeenpalk on aastaga kallinenud 5%, männipalk 6% ja kuusepalk koguni 11%. Lehtpuupalkide hinnad on püsinud viimastel kuudel samal tasemel. Aastataguse ajaga võrreldes on kasepakk kallinenud 5,5% ja kasepalk enam kui 7%. Mai 2013 seisuga olid EMK hinnastatistika järgi keskmised tihumeetri hinnad: männipalk 69,67 €,  männipeenpalk 63,75 €, kuusepalk 70,26 €, kuusepeenpalk 63,78 €, kasepakk 88,03 €, kasepalk 61,24 €, lepapalk 39 €, lepapeenpalk 28 €.

2012. aasta teises pooles toimus kasepaberipuidu järk-järguline kallinemine, mis tipnes keskmise hinnaga 40,83 €/tm tänavu jaanuaris. Alates sellest ajast on toimunud pidev hinnalangus. Mais odavnes kasepaberipuit 4,4%, kolme kuu taguse ajaga võrreldes 12% ja eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5%. Okaspuupaberipuidu hinnad on püsinud suhteliselt stabiilsed, odavnedes kuuga 0,1%. Aastataguse ajaga võrreldes maksab männipaberipuit enam kui 12% ja kuusepaberipuit ligi 14% rohkem. Kõige väiksemad hinnamuutused on olnud haavapaberipuidul. Viimase kuuga on ta kallinenud 0,3%, kvartaliga 2,3% ja aastaga ligi 5%. Mai 2013 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 36,35 €, kuusepaberipuit 35,65 €, kasepaberipuit 34,75 €, haavapaberipuit 33,54 €.

Kevad on toonud puitkütuste turule hinnalanguse. EMK hinnastatistika  järgi jäi mais 3m küttepuidu hind küll samaks (24,02 €/tm), kuid aasta taguse ajaga on hind kukkunud 4,6%. TNS Emori statistika on kuuajase viitega ning selle järgi odavnes küttepuit aprillis ligi 2% ning maksis 25,47 €/tm. Aastataguse ajaga võrreldes oli aprilli hind 0,7% plussis.
Kuivade 0,5m lepahalgude hind oli aprillis 35,56 €/rm, mis tähendab märtsiga võrreldes 1,2% kukkumist. Märjad halud maksid 27,78 €/rm (-2%). Aastataguse ajaga võrreldes on kuivade lepahalgude hinnad märgadega võrreldes oluliselt rohkem odavnenud, vastavalt 14,9% ja 2,5%. Hakkpuidu hind kukkus aprillis 4,4% ja maksis 11 €/pm³.  Aastaga on hakkpuidu hind odavnenud enam kui 8%. Ka puitbriketi hind on kuuga pisut üle protsendi kukkunud ning maksis aprillis 133,37 €/t. Graanulite hind pole viimastel kuudel muutunud ning oli aprillis 166,56 €/t.  Aasta taguse ajaga võrreldes on graanuli hind 1,2% ja briketi hind 0,1% kallinenud.

Heiki Hepner


Märkused:
EMK hinnastatistika aluseks on  Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta