Puiduturu hinnaülevaade
Mai 2014

Vaatamata olematule talvele on saematerjali tootjatel enamasti laod palki täis, mis on pannud piduri ka palgihinna kasvule. Ainult üks suurtest saeveskitest on eelmise kuuga võrreldes pisut kergitanud männipalkide hinda ja samas langetanud kuusepeenpalgi hinda. Teistel saematerjalitootjatel on jäänud kokkuostuhinnad aprilli tasemele. Kvartalitaguse ajaga on ainsana langustrendis kuusepeenpalk (-0,9%). Teiste sortide hinnakasv jääb 0,4-1,4% piiridesse. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on palkid hinnakasv märgatav. Kõige enam on kallinenud kuusepeenpalk (8,6%) ja kõige vähem kuusepalk (5,9%). Männipeenpalk on aastaga kallinenud 7,6% ja männipalk 6,7%.  Lehtpuupalkide hinnad on jäänud aprilli tasemele. Kui võrrelda tänaseid keskmisi hindasid kvartalitaguste hindadega, siis ainsana on väiksed muutused toimunud kasejämesortimendis, vineeripakk on 2% odavnenud ja saepalk 0,4% kallinenud. Sama trend on eelmise aastaga võrreldes, kasepakk on odavnenud 0,3% ja kasepalk on kallinenud 3,2%. Samuti on aastaga kallinenud lepapalk 0,9%. Seisuga mai 2014 olid EMK hinnastatistika järgi keskmised tihumeetri hinnad: männipalk 74,32 €,  männipeenpalk 68,58 €, kuusepalk 74,38 €, kuusepeenpalk 69,28 €, kasepakk 87,74 €, kasepalk 63,18 €, haavapalk 41,50 €, lepapalk 39,33 €, lepapeenpalk 28 €.
 
Paberipuiduturul on okaspuupuidu hinnatrend jätkuvalt langev ja kasepuidul kergelt tõusev. Männipaberipuit on kuuga odavnenud 3,4%, kuusepaberipuit 4,5% ja haavapaberipuit 0,4%.  Kasepaberipuit on mais kallinenud 0,3%. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on okaspuupuit odavnenud 5-6%. Kasepuit on  kallinenud ligi 7% ja haavapuit enam kui 2%. Aastataguse ajaga võrreldes on männi, kuuse ja kasepuidu hind olnud kergelt kasvav (vastavalt 1,5%, 0,6% ja 1,8%). Haavapuit on aastaga 3% odavnenud. Seisuga mai  2014 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 36,88 €, kuusepaberipuit 35,86 €, kasepaberipuit 35,36 €, haavapaberipuit 32,55 €.

Küttepuidu hind on jätkuvalt madal ja maiga on 3 m küttepuidu hind EMK hinnastatistika järgi langenud veel 0,4%, makstes 24,6 €/tm. Kvartaliga on hind siiski kasvanud 1,4% ja aastaga 2,1%. TNS Emori  hinnastatistikat saame kasutada ühe kuuse nihkega. 3 m küttepuidu hind oli aprillis 28,06 €/tm, mis tähendab märtsiga võrreldes 3,3% kasvu. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on kallinemine olnud koguni 12% ja 2013. aasta aprilliga võrreldes enam kui 10%. Kuivade lepahalgude hinnad on TNS Emori järgi kuuga 1,2% odavnenud ja maksid keskmiselt 34,58 €/rm. Seevastu märjad halud on kuuga 3,4% kallinenud ning maksid 28,67 €/rm.  Ka kvartalitaguse ja aastataguse ajaga võrreldes on halgude hinnatrendid samad, kuivad halud on odavnenud (ligi 3%) ja märjad kallinenud (3%-4%). Hakkpuidu hind on kuuga pisut kallinenud (1,4%) ning jõudnud tasemele 9,73 €/pm³. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on hinnatõus olnud 5,6%, kuid eelmise aasta aprilliga võrreldes on tänavune hind 15,5% odavam. Kui eelmisel kuul saime kirjutada uuest graanulite hinna rekordist, siis aprilli tase jääb pisut märtsile alla (1,5%) ning tonn graanuleid maksis 171,34 eurot. Kvartaliga on hind samuti odavnenud (1,3%), kuid aastaga on hind  ligi 3% kasvanud. Ka puitbrikett on aprillis märtsiga võrreldes pisut odavnenud ( 0,5%) ja maksis 141,88 €/t.  Kvartaliga on brikett kallinenud 1,6% ja aastaga 6,4%.

Heiki Hepner

Märkused:
Ülevaade on avaldatud Maalehe Metsalehes.
EMK hinnastatistika aluseks on  Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta