Puiduturu hinnaülevaade
märts 2013

Märts on olnud ilma poolest suurepärane metsavarumise kuu. Hea on ta olnud ka okaspuupalgi müüjatele. Kuuga on okaspuupalgi hinnad kasvanud kuni 3,5%. Kvartaliga on hind kasvanud kuni 7,4% ja aastaga veelgi enam: männipalk 11,3%, männipeenpalk 5,8%, kuusepalk 9,9% ja kuusepeenpalk 6,7%. EMK hinnastatistikat on koostatud alates 2008. aastast ja viimati oli männipalgi hind nii kõrge 2008. aasta päris alguses. Kuuse palgi hind polegi viie aasta jooksul nii kõrgele tasemele küündinud.  Kasepalgi osas pole olukord hetkel nii roosiline. Laod on üsna täis. Kasepaku hind on siiski kuuga keskmiselt 0,6% kallinenud, kasepalgi hind on aga 0,5% odavnenud. Lepapalkide hinnad püsivad eelmiste kuude tasemel. Märts 2013 seisuga olid EMK hinnastatistika järgi keskmised tihumeetri hinnad: männipalk 71,03 €,  männipeenpalk 64,00 €, kuusepalk 68,67 €, kuusepeenpalk 64,13 €, kasepakk 88,03 €, kasepalk 61,24 €, lepapalk 39 €, lepapeenpalk 28 €.

Paberipuidu turul on jätkunud veebruaris alanud areng. Huvi kasepaberipuidu vastu on vähenemas ja okaspuupaberipuidu osas kergelt kasvamas. Nii on märtsis kasepuit enam kui 4% odavnenud, kuusepuit 0,7% ja männipuit 0,2% kallinenud.  Haavapuidu keskmine hind on kuuga  kasvanud 2%.  Aasta taguse ajaga võrreldes on haavapuidu hind kasvanud koguni 13,5%. Männi- ja kuusepuidu puidu hind on kallinenud aastaga 11%. Kasepaberipuit on aasta taguse ajaga kasvanud ligi 3%.  Märtsis 2013 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 36,37 €, kuusepaberipuit 35,51 €, kasepaberipuit 37,83 €, haavapaberipuit 33,44 €.

Küttepuidu turul on hind püsinud sisuliselt muutumatuna ka märtsis. EMK hinnastatistika  järgi oli märtsis tihumeetri küttepuidu keskmine hind 24,08 €, mis on 0,1% odavam kui veebruaris.  Kvartali taguse ajaga võrreldes on küttepuidu hind tõusnud 2,5%, kuid eelmise aasta märtsiga võrreldes on hind 5,6% odavam. Ka TNS Emori hinnastatistika järgi oli  saagimata 3m küttepuidu hind veebruaris sama mis jaanuaris (31,16 €/tm). Kuivade lepahalgude hind on viimastel kuudel muutumatuna püsinud, makstes 37,67 €/rm. Märjad halud on kuuga 0,7% kallinenud  ja maksid 28,03 €/rm. Aasta taguse ajaga võrreldes on lepahalgude hinnad langenud kuivadel halgudel 10,7% ja märgadel halgudel 8%.  Hakkpuidu hind (11,51 €/pm³) on püsinud jaanuari tasemel, kuid on aastaga siiski 8,4% kukkunud. Ka graanulite hind pole veebruariga muutunud, makstes 166,56 €/t.  Tonn puitbriketti on kuuga 0,9% odavnenud ning maksis veebruaris 136,38 eurot. Aasta taguse ajaga võrreldes on graanuli hind 1 % kallinenud ja briketi hind 0,6% odavnenud.

Heiki Hepner


Märkused:
EMK hinnastatistika aluseks on  Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta
Hinnaülevaade avaldatud Maalehe Metsalehes