Puiduturu hinnaülevaade
Märts 2014

Märtsi kevadilmad on lõpetanud raied märgades kohtades ja küllap on soojad ilmad pannud metsaomanikke muretsema kuidas raiutud puit metsast kätte saada.  Okaspuupalkide nõudlus püsib, kuigi on märgata mõnede, eelkõige sadamas toimetavate ja statistikast välja jäävate, kokkuostjate juures kerget hinnalangust. Statistilises valimis olevate ettevõtete  järgi on kuuga männipalkide hind kallinenud 0,9%, kuusepalkide hind 0,7% ja männipeenpalkide hind 0,3%. Ainsana on odavnenud kuusepeenpalgid 0,6%. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on männipalgid kallinenud kuni 2% ja kuusepeenpalk 0,8%.  Kuusepalgi hind on jäänud möödunud detsembri tasemele. Aastataguse ajaga võrreldes on kõik okaspuupalgid täna selgelt kallimad. Männipalk on aastaga kallinenud 5,5%, männipeenpalk 6,8%, kuusepalk 5,3% ja kuusepeenpalk 8,4%. Lehtpuupalkide hinnad on valdavalt jäänud veebruari tasemele. Ainsana on kuuga odavnenud kasepakk (1,2%). Sama seis on ka kvartalitaguse ajaga võrreldes, ainult et kasepaku odavnemine on olnud väiksem.  2013. aasta märtsi hindadega võrreldes on kasepakk kallinenud 0,8%, kasepalk 2,8% ja lepapalk 0,9%. Seisuga märts 2014 olid EMK hinnastatistika järgi keskmised tihumeetri hinnad: männipalk 73,99 €,  männipeenpalk 68,38 €, kuusepalk 74,56 €, kuusepeenpalk 69,50 €, kasepakk 88,49 €, kasepalk 62,93 €, haavapalk 41,50 €, lepapalk 39,33 €, lepapeenpalk 28 €.
 
Paberipuiduturul on okaspuupuidu hinnatrend langev ja lehtpuupuidul tõusev. Männipaberipuit on kuuga odavnenud 0,6% ja kuusepaberipuit 0,7%. Kasepaberipuit on kuuga kallinenud 4,5% ja haavapaberipuit 2,8%. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on ainsana odavnenud haavapuit (-2,3%), männipuit on kallinenud pisul üle protsendi, kuusepuit üle 2% ja kasepuit enam kui 5%. Samas aastataguseajaga võrreldes on kõige suurem kukkuja olnud kasepuit (-8,4%). Ka haavapuit on möödunud aasta sama ajaga võrreldes odavnenud (-2,3%). Seevastu okaspuupuit on ümmarguselt 6% aastaga kallinenud.  Seisuga märts  2014 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 38,50 €, kuusepaberipuit 37,84 €, kasepaberipuit 34,64 €, haavapaberipuit 32,68 €.

Küttepuiduturgu iseloomustab hetkel nõrk nõudlus ja stabiilselt madal hind. Soe talv ei ole aidanud kasvatada nõudlust ja hinnakallinemise osas lähiajal erilist optimismi ei ole. Märtsi keskmine 3m küttepuidu tihumeetri hind jäi veebruari tasmele (24,26 €/tm). Kvartaliga on hind kasvanud 1,1% ja aastaga tagasihoidlik 0,7%. TNS Emori  hinnastatistikat saame kasutada ühe kuuse nihkega. Kuivade lepahalgude hinnad on TNS Emori järgi jäänud eelmise kuu tasemele (35,59 €/rm), märjad halud on kuuga 2,1% kallinenud, makstes 28,14 €/rm.  Kavartalitaguse ajaga võrreldes on märjad halud kallinenud 1,1% ja kuivad halud odavnenud 0,7%. Eelmise aasta veebruariga võrreldes on aga kuivad halud odavnenud märgatavalt (-5,5%), märgade halgude hind on seevastu aastaga õige vähe kasvanud (0,4%).  Hakkpuidu hind on veebruaris pisut kallinenud ja maksis keskmiselt 9,6 €/pm³. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on hinnalangus olnud ligi 11% ja aastaga ligi 17%. Eks siingi on soojal talvel oma mõju olnud ning kütteperioodi lõpu liginemine surub hinda veelgi allapoole. Kui graanulite hind püstitas jaanuaris uue hinnarekordi, siis veebruaris toimus õige väike (-0,3%) hinnalangus ja tonn graanuleid maksis 173,16 eurot. Kvartaliga on hind kasvanud 2% ja aastaga 4%. Puitbriketi hind oli veebruaris kuuga kasvanud 1,7% ja maksis 142,01 €/t.  Kvartaliga on brikett kallinenud 2,9% ja aastaga 4,1%.  

Heiki Hepner

Märkused:
Ülevaade on avaldatud Maalehe Metsalehes.
EMK hinnastatistika aluseks on  Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta