Puiduturu hinnaülevaade
November 2013

Okaspuupalkide kõrge nõudlus püsib, mis on toonud kaasa viimaste aastate kõrgeimad hinnad. Vaatamata niigi kõrgetele hindadele on okaspuupalgid ka oktoobris kallinenud: männipalk 1,6%, teised sortimendid 0,3-0,5%. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on enim kallinenud kuusepeenpalk (4,9%). Kuusepalk on kolme kuu taguse ajaga võrreldes kallinenud 3,6%, männipalk 2,3% ja männipeenpalk 1,7%. Ka aastataguste hindadega võrreldes on kuusepalkide hinnakasv olnud oluliselt suurem. Männipalgid on kallinenud aastaga 6,8%, männipeenpalgid 7,3%, kuusepeenpalgid 10,3% ja kuusepalgid 14,9%. Lehtpuupalkide hindades on muutused palju väiksemad. Kasepakku keskmine hind on jäänud eelmise kuu tasemele, kasepalk aga kallinenud 2%. Huvi on kasvanud lepa- ja haavapalkide osas. Hinnakasv kuuga ei ole küll eriti märkimisväärne (haavapalgil 1,2% ja lepapalgil 3,5%), kuid laienenud on kokkuostjate ring. Kvartali- ja aastataguste hindadega võrreldes ei ole  lehtpuupalkide osas suuri muutusi toimunud. Seisuga november 2013 olid EMK hinnastatistika järgi keskmised tihumeetri hinnad: männipalk 71,79 €,  männipeenpalk 65,93 €, kuusepalk 73,57 €, kuusepeenpalk 68,18 €, kasepakk 88,78 €, kasepalk 62,93 €, haavapalk 41,50 €, lepapalk 39,33 €, lepapeenpalk 28 €.

Paberipuiduturul on hinnad jätkuvalt madalseisus. Männipuit on kuuga kallinenud 0,4%, kuusepuidu hind on jäänud samale tasemele, haavapuit on odavnenud 1% ja kasepuit 1,5%.  Lisaks madalatele hindadele on kokkuostjad piiranud kokkuostumahte ja seadnud tihti lisatingimusi (näiteks palkide tarnimine). Aastataguse ajaga võrreldes on ainsana suur kukkuja kasepaberipuit, mis on odavnenud ligi 16%, olles praegu ühtlasi odavaim paberipuidu liik. Haavapuit on aastaga kallinenud ligi 4%, männipuit ligi 16% ja kuusepuit enam kui 19%.  Seisuga november 2013 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 38,08 €, kuusepaberipuit 37,00 €, kasepaberipuit 32,88 €, haavapaberipuit 33,46 €.

Ka küttepuiduturg püsib endiselt madalal tasemel. EMK hinnastatistika järgi jäi novembris 3m küttepuidu hind sisuliselt eelmise kuu tasemele ning oli 23,99 €/tm. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on hinnakasv 0,8% ja aastataguse ajaga võrreldes 2,1%.   TNS Emori  hinnastatistika järgi maksis saagimata 3m küttepuit oktoobris 25,97 €/tm, odavnedes kuuga 0,6%. Kvartaliga on hind odavnenud 0,6% ja aastaga 1,4%,  Nii kuivade kui märgade 0,5 m lepahalgude hind jäi oktoobris septembri tasemele olles vastavalt 35,83 €/rm (kuivad halud) ja 28,33 €/rm (märjad halud). Kvartalitaguse ajaga võrreldes ei ole kuivade halgude hind muutunud, märgade halgude hind aga odavnenud 1,3%. Kui aastaga on kuivad halud odavnenud 4,9%, siis märjad halud on kallinenud 1,5%.  Hakkpuidu hind on maist alates püsinud samal tasemel (10,76 €/pm³), kuid on  aastaga siiski ligi 3% kukkunud.  Graanulite hind tegi septembris uue hinnarekordi ja odavnes seejärel oktoobris pisut (1,4%), ning jäi tasemele 170,93 €/t. Kvartaliga on graanuli hind kallinenud ligi 3% ja aastaga ligi 6%. Puitbriketi hind oli  oktoobris 136,12 €/t, mis tähendas 1% kallinemist.  Kvartaliga on brikett kallinenud enam kui 5% ja aastaga ligi 3%.  

Heiki Hepner

Märkused:
EMK hinnastatistika aluseks on  Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta