Puiduturu hinnaülevaade

november 2014

Puiduturul okaspuupalkide hinnad püsivad. Männipeenpalgi hind on isegi ühe protsendi jagu tõusnud, kuna üks ettevõte tõstis oluliselt kokkuostuhinda. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on männipalgi hind kasvanud 0,4%, männipeenpalgil ja kuusepalgil 1%. Kuusepeenpalk on kolme kuuga 0,4% odavnenud. Eelmise aasta novembriga võrreldes on männipalkide hinnad 4-5% kasvanud ja kuusepalkide hinnad 2-3% odavnenud.

Lehtpuupalkide hinnad on möödunud kuuga langenud. Eriti märgatav on langus kasepaku keskmises hinnas, kuid siin on põhjuseks ühe küllaltki kalli kokkuostja välja langemine. Kui see kokkuostja oktoobrikuu statistikast elimineerida, siis ei ole kasepaku hinnas möödunud kuuga muutusi toimunud. Samal põhjusel on hinnastatistika järgi vähenenud kase palgi hind. Haava- ja lepapalgi odavnemise põhjused ei peitu kokkuostjate arvu vähenemises vaid kokkuostuhinna mõningases languses. Nii on haava – ja lepapalk odavnenud enam kui 3%. Ligilähedaselt samasugune seis on ka kui võrrelda hindasid aastataguse ajaga. 

Paberipuiduturul on kõikide sortide hinnad miinuses. Eriti tugeva surve all on okaspuupuit. Kõige vähem on kuuga odavnenud kasepuit (ligi 1%). Haavapuit on odavnenud ligi 3%, männipuit ligi 5% ja kuusepuit ligi 6%.  Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on okaspuupuidu hinna langus veelgi suurem, 7-8%, ja aastaga on kuuse- ning männipuit odavnenud koguni 15-16%. Lehtpuupuidul nii suurt hinnalangust toimunud ei ole. Kvartalitaguse ajaga on kasepuit odavnenud alla 1% ja haavapuit pisut enam kui 2%. Aastaga aga on kasepuit koguni 8,5% kallinenud. Haavapuit on aastaga odavnenud pisut enam kui 5%.

Küttepuit maksis EMK hinnastatistika alusel oktoobris 24,24 €/tm, mis tähendab kuuga 0,4% ja kolme kuuga 0,6% odavnemist. Eelmise aasta novembriga võrreldes on aga küttepuit pisut (1%) kallinenud.  TNS Emori hinnastatistika alusel oli küttepuidu hind oktoobris samal tasemel, mis septembris (29,06 €/tm). Ka hakkpuidu hind (9,23 €/pm³) on jäänud septembrikuu tasemele pidama. Aastaga on hind aga siiski enam kui 14% odavnenud.  Puitgraanulite hind (169,07 €/t) püsib samuti septembri tasemel, kuid eelmise aasta oktoobriga võrreldes on hind enam kui 1% odavnenud. Puitbrikett maksis oktoobris keskmiselt 141,51 €/t, mis tähendab kuuga 0,4% ja aastaga 4% hinna kasvu.

 

Heiki Hepner

Ülevaade on avaldatud Maalehe Metsalehes.

Hinnad käibemaksuta