Puiduturu hinnaülevaade

Oktoober 2012

 

Palgi hinnad püsivad laias laastus samal tasemel kui septembris. Männi-, kuuse- ja kuusepeenpalk on 0,4% kallinenud, männipeenpalk ja lehtpuupalgid püsivad septembri hindade tasemel. Kvartali taguste hindadega võrreldes on okaspuupalgid kallinenud 1-2 protsenti, kasepakk 12% ja kasepalk 10%. Ainsana on möödunud kolme kuuga odavnenud lepapalk 2,5%. Aastataguste hindadega võrreldes on märgatava hüppe teinud kasepakk (+22%). Männi- ja kasepalk on aastaga kallinenud 4%, kuusepalgid pisut üle protsendi. Odavnenud on männipeenpalk (1%), lepapalk (3%) ja lepapeenpalk on (15%). Oktoobri seisuga olid EMK hinnastatistika järgi keskmised hinnad: männipalk 66,63 €, männipeenpalk 61,08 €, kuusepalk 64,14 €, kuusepeenpalk 61,94 €, kasepakk 87,28 €, kasepalk 61,56 €, lepapalk 39 €, lepapeenpalk 28 €.

 

Paberipuiduturul on endiselt madalseisus okaspuupaberipuit ja ka sügise saabumine pole paranemismärke seni toonud. Kuusepaberipuidu keskmine tihumeetri hind on jätkuvalt 30 € tasemel. Männipaberipuit on septembriga võrreldes protsendi jagu odavnenud ning maksab keskmiselt 33€/tm. Rahuldaval tasemel on kasepaberipuidu hind, mis on möödunud kuuga veel 1,5% kallinenud ja maksis 39,17 €/tm. Kvartali taguste hindadega võrreldes ongi ainsana selget kasvutrendi näidanud kasepaberipuit (+4,7%), mis on plussi jõudnud ka aasta taguse hinnaga võrreldes (+1,7%). Okaspuupaberipuit on aasta taguse ajaga 14-15% miinuses. Haavapaberipuidu hind püsib septembriga samal tasemel (32,99 €) ning on jätkuvalt tähelepanuväärne, et ta maksab sama palju kui männipuit ja selgelt rohkem kui kuusepuit. Aasta taguse ajaga võrreldes on haavapaberipuidu hind 8% kasvanud.

 

Küttepuidu hind on oktoobris EMK hinnastatistika järgi ligi 7% kukkunud ja tihumeeter maksis 23,99 €. Põhjuseks on küttepuidu üle tootmine, jätkuvalt madal okaspuupaberipuidu hind ja kindlasti omas negatiivset mõju ka teade, et uuest aastast Eesti Energia küttepuidu kasutamise eest enam toetust ei saa, mis tähendab tegelikult ka küttepuidu kokkuostu lõplikku lõpetamist. Kvartali taguse ajaga võrreldes on küttepuidu hind kukkunud 6% ja aasta taguse ajaga 12%. TNS Emori hinnastatistika järgi on saagimata 3m küttepuidu hind alates veebruarist kuust kuusse kergelt kasvanud. Septembris jäi hind samale tasemele, mis augustiski (26,20 €/tm). Lepahalgude hinnad on viimastel kuudel stabiilselt samal tasemel püsinud (kuivad 37,71 €/rm, märjad 27,92 €/rm). Hakkpuidu hind (11,08 €/pm³) on septembris 1,2% kukkunud, kuid aastaga on miinuseid kogunenud juba 8,5% jagu. Kui puitbriketi hind on (130,23 €/t) on kuuga protsendi jagu kallinenud, siis graanulite hind (159,6 €/t) on sama palju odavnenud.

 

 

Heiki Hepner

 

Märkused:

Hinnad on ilma käibemaksuta

Hinnaülevaade on avaldatud Maalehe Metsalehes