Puiduturu hinnaülevaade
Oktoober 2013

Okaspuupalkide osas püsib kõrge nõudlus, mistõttu palgi hinnad mitte ainult ei püsi viimaste aastate kõrgeimal tasemel vaid on löönud viimastel kuudel uusi hinnarekordeid. Nii jätkus ka oktoobris. Tõsi, sellise taseme juures ei ole kasvuprotsendid enam kõrged. Männipalgid on kuuga kallinenud kuni 0,2% ja männipeenpalkide hind on jäänud septembrikuu tasemele. Kuusepalgid (sh peenpalgid) on kallinenud kuuga 0,5%. Kui kvartalitaguse ajaga võrreldes on männipalkide hinnad kallinenud ümmarguselt protsendi jagu, siis kuusepalgid on kallinenud 3-4%. Ka aastataguste hindadega võrreldes on kuusepalkide hinnakasv olnud oluliselt suurem. Männipalgid on kallinenud aastaga 6%, männipeenpalgid 7%, kuusepalgid 14% ja kuusepeenpalgid ligi 10%. Lehtpuupalkide hindades on muutused palju väiksemad. Kasepakk on kuuga kallinenud 0,6% ja kasepalk odavnenud 2%. Lepa- ja haavapalgi hinnad püsivad samal tasemel. Kvartali- ja aastataguste hindadega võrreldes ei ole  ka suuri muutusi toimunud. Ainus suurem muutus on toimunud lepapalgi osas, mis on odavnenud kvartaliga 5% ja aastataguse ajaga võrreldes 2,6%. Seisuga oktoober 2013 olid EMK hinnastatistika järgi keskmised tihumeetri hinnad: männipalk 70,68 €,  männipeenpalk 65,63 €, kuusepalk 73,35 €, kuusepeenpalk 67,90 €, kasepakk 88,78 €, kasepalk 61,68 €, haavapalk 41 €, lepapalk 38 €, lepapeenpalk 28 €.

Paberipuiduturul on hinnad jätkuvalt madalseisus. Männi- ja kasepaberipuidul on oktoobris toimunud väike hinnakasv (0,6%), haavapuit on odavnenud 1,7% ja kuusepuit 0,1%. Kasepaberipuidu osas ei peegelda keskmine hind siiski kuigi objektiivselt turu olukorda, sest kokkuostu mahtusid on oluliselt piiratud või seotud teiste sortimentide müügimahuga. Nii mõneski kohas on kasepaberipuidu kokkuost ajutiselt peatatud. Aastataguse ajaga võrreldes on ainsana suur kukkuja kasepaberipuit, mis on odavnenud ligi 15%, olles praegu ühtlasi odavaim paberipuidu liik. Haavapuit on aastaga kallinenud enam kui 2%, männipuit ligi 15% ja kuusepuit enam kui 23%.  Seisuga oktoober 2013 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 37,92 €, kuusepaberipuit 37,00 €, kasepaberipuit 33,38 €, haavapaberipuit 33,79 €.

Erilisi positiivseid märke pole ka küttepuiduturul. EMK hinnastatistika järgi kasvas 3m küttepuidu hind oktoobris 0,9% ning oli (23,98 €/tm). Kvartalitaguse ajaga võrreldes on hinnakasv 0,7% ja aasta tagasi maksis ta keskmiselt täpselt sama palju. TNS Emori  hinnastatistika järgi maksis saagimata 3m küttepuit septembris 26,12 €/tm ehk sama palju kui augustis. Kui kvartaliga on hind odavnenud 1,7%, siis eelmise aasta sama ajaga võrreldes on hinnalangus väiksem olnud (0,3%).  Nii kuivade kui märgade 0,5 m lepahalgude hind jäi septembris augusti tasemele olles vastavalt 35,83 €/rm (kuivad halud) ja 28,33 €/rm (märjad halud). Kvartalitaguse ajaga on hinnad kasvanud 0,8% kuivadel halgudel ja 2,7% märgadel halgudel. Kui eelmise aasta septembriga tänaseid hindu võrrelda, siis on märjad halud 1,5% kallinenud, aga kuivad halud koguni 5% odavnenud. Hakkpuidu hind on maist alates püsinud samal tasemel (10,76 €/pm³), kuid aastaga on ta siiski ligi 3% kukkunud.  Graanulite ja puitbriketi hind on kallinenud nii kuu, kolme kuu kui ka aasta lõikes. Briketi tonn maksis septembris 134,81 eurot, mis tähendab enam kui 3% kasvu kõigi eelpool nimetatud perioodidega võrreldes. Graanulite hind on kuuga kasvanud 3,7% ning oli septembris 173,3 €/t. See on uus hinnarekord ja esmakordselt ületas keskmine ilma käibemaksuta hind 170 euro piiri.  Aastataguse ajaga võrreldes on graanuli hind kallinenud 8,6%.

Heiki Hepner

Märkused:
EMK hinnastatistika aluseks on  Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta