Puiduturu hinnaülevaade
September 2013

Sügis on alanud kõrgete okaspuupalgi hindadega. Eelmisel kuul sai kirjutatud, et okaspuupalgi hinnad löövad viimaste aastate hinnarekordeid. Nüüd aga võime tõdeda, et hinnad on veelgi kasvanud. Tõsi, männipalgid on kuuga küll üsna marginaalselt (0,2-0,3%) kallinenud. Kuusepalkide puhul on hinnakasv olnud siiski suurem, kuni 2%. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on kõige rohkem kallinenud kuusepeenpalk (6,1%), kuusepalk ja männipeenpalk on kallinenud enam kui 3% ning männipalk üle ühe protsendi. Kui aasta taguse ajaga võrreldes on männipalgid kallinenud ümmarguselt 7%, siis kuusepalkide puhul on aastane hinnakasv olnud selgelt suurem, standardpalk on kallinenud enam kui 14% ja peenpalk enam kui 9%. Lehtpuupalkide hinnad ei ole põhimõtteliselt muutunud. Ainus muutus, mis on toimunud, on lepapalgi osas (-5%). Hinnalangus on tekkinud sellest, et valimisse on lisandunud uus ettevõte, mis alustas lepapalgi kokkuostu ja mille kokkuostu hind on senisest keskmisest hinnast madalam. Kasepaku ja –palgi hind on püsinud viimastel kuudel samal tasemel. Aastataguse ajaga võrreldes on kasejämesortimendi hind kuni paari protsendi jagu kerkinud. Seisuga september 2013 olid EMK hinnastatistika järgi keskmised tihumeetri hinnad: männipalk 70,57 €,  männipeenpalk 65,63 €, kuusepalk 73,01 €, kuusepeenpalk 67,55 €, kasepakk 88,28 €, kasepalk 62,93 €, haavapalk 41 €, lepapalk 38 €, lepapeenpalk 28 €.

Paberipuiduturul on puidu hinnad jätkuvalt madalseisus, kusjuures okaspuupaberipuit on kuuga veelgi odavnenud (-0,5%). Kasepaberipuit on jäänud augustikuu hinnatasemele ja haavapaberipuit on  kuuga kallinenud 1%. Kvartaliga on okaspuu- ja haavapaberipuit kallinenud ümmarguselt 2%, kasepuit aga odavnenud ligi 4%. Aastataguse ajaga võrreldes on trend sama, ainult palju kontrastsemal kujul. Kuusepuit on kallinenud 23%, männipuit 13% ja haavapuit 4% ning kasepuit on odavnenud 14%. Seisuga september 2013 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 37,70 €, kuusepaberipuit 37,03 €, kasepaberipuit 33,19 €, haavapaberipuit 34,38 €.

Positiivseid märke pole ka küttepuiduturul. EMK hinnastatistika järgi jäi 3m küttepuidu hind septembris augusti tasemele (23,78 €/tm). Kvartalitaguse ajaga pole praktiliselt hind muutunud, aga eelmise aasta septembriga võrreldes on hind odavnenud ligi 8%. TNS Emori  hinnastatistika järgi maksis saagimata 3m küttepuit augustis 26,12 €/tm. Sama hinnatase oli ka kolm kuud ja aasta tagasi. Kuivade 0,5 m lepahalgude hind oli augusti 35,83 €/rm ja märgadel halgudel 28,33 €/rm. Kvartalitaguse ajaga on hinnad kasvanud 0,7-0,8%, kuid aastataguse ajaga võrreldes on kuivad halud odavnenud 5% ja märjad halud seevastu kallinenud 1,5%. Hakkpuidu hind augusti ei muutunud ja maksis 10,76 €/pm³.  Samal tasemel on ta püsinud terve  eelmised kolm kuud. Aastaga on hakkpuidu hind odavnenud enam kui 4%. Puitbriketi hind on kuuga ligi protsendi kallinenud ning maksis augustis 130,44 €/t. Graanulite hind on kuuga kasvanud 0,4% ning oli augustis 167,16 €/t.  Aastataguse ajaga võrreldes on briketi hind 1% ja graanuli hind 3,8% kallinenud.

Heiki Hepner

Märkused:
EMK hinnastatistika aluseks on  Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta