Puiduturu hinnaülevaade

september 2014

Vaatamata sellele, et okaspuupalkide keskmised hinnad püsivad augustikuu tasemel, on ettevõtete lõikes siiski väikesi ülesse-alla kõikumisi toimunud. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on kuusepalkide hinnad 1-2% langenud. 2013. aasta augustiga võrreldes on männipalkide hinnad 4-5% kasvanud, kuusepalkide hinnad aga kuni 2% langenud.

Kase vineeripaku hind on püsinud ilma oluliste muudatuste terve kvartali. Kasepalgi hind on tõusnud 4,6%. Hinnatõusu põhjuseks on ühe suvekuudel puidu kokkuostu katkestanud ettevõtte poolt kasepalgi ostmise uuesti alustamine. Sama põhjus on ka haava- ning lepapalgi hinnatõusul (vastavalt 1,2% ja 3,5%). Kvartalitaguse ajaga võrreldes on ainsana kasvanud kasepalgi hind. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on kasepaku hind 0,7% odavnenud, kase- ja haavapalgil on  hind pisut üle 1% ja lepapalgil 3,5%  kallinenud.

Paberipuiduturul ei ole kuuga suuri muutusi toimunud. Kase- ja haavapaberipuidu hind on mõned protsendikümnendikud tõusnud, okaspuupaberipuidu hind on jäänud samale tasemele. Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on okaspuupuit ligi paar protsenti odavnenud, lehtpuit seevastu sama palju kallinenud. Eelmise aasta augustiga võrreldes on ainsana kallinenud kasepuit (8,5%). Teised paberipuidu sordid on selgelt odavnenud, kusjuures kuuse- ja männipuit rohkem kui haavapuit.

Küttepuidu hind on septembris kuuga kasvanud 0,7%, kvartaliga 2,8% ja aastaga 3,2%. TNS Emori hinnastatistika alusel oli küttepuidu hind augustis 28,95 €/tm, mis tähendab 0,8% langust. Hakkpuidu hind (9,94 €/pm³) on kuuga kasvanud enam kui 2%, kuid on aastataguse ajaga võrreldes ikkagi 7,6% miinuses. Puitgraanulite hind (167,58 €/t) on püsinud enam-vähem samal tasemel nii kuu, kvartali kui aastataguse ajaga võrreldes.

 

Heiki Hepner

Ülevaade on avaldatud Maalehe Metsalehes.

Hinnad käibemaksuta