Puiduturu hinnaülevaade
Veebruar 2013

Nii nagu aasta puiduturul algas suhteliselt optimistlikult, nii on ta ka jätkunud. Okaspuupalkide nõudlus on jätkuvalt hea ja see on kaasa toonud jaanuariga võrreldes 1-2% hinnakasvu. Aasta taguse ajaga võrreldes on hinnakasv oluliselt suurem. Männipalk on aastaga kallinenud 8,7%, männipeenpalk 4,8%, kuuse palk 9,2% ja kuuse peenpalk 7,2%. Lehtpuupalkide hindades pole kuu taguse ajaga muutusi toimunud. Aasta taguse ajaga võrreldes on kasepaku hind kasvanud 9,3% ja lepapalgi hind 2,6%. Muude sortimentide hinnad on jäänud ligilähedaselt samale tasemele. Veebruar 2013 seisuga olid EMK hinnastatistika järgi keskmised tihumeetri hinnad: männipalk 68,66 €,  männipeenpalk 62,33 €, kuusepalk 67,50 €, kuusepeenpalk 63,00 €, kasepakk 87,53 €, kasepalk 61,55 €, lepapalk 39 €, lepapeenpalk 28 €.

Olukord paberipuidu turul on jaanuariga võrreldes mõningal määral muutunud. Huvi kasepaberipuidu vastu on vähenemas ja okaspuupaberipuidu osas kasvamas. Nii on veebruaris kasepuit kaks protsenti odavnenud, kuusepuit kolm ja männipuit viis protsenti kallinenud.  Haavapuidu keskmine hind ei ole kuuga muutunud.  Aasta taguse ajaga võrreldes on samas haavapuidu hind enam kui 11% kasvanud. Männipuidu hind on kallinenud ligi 5% ja kuusepuidu hind ligi 4%. Kasepaberipuit on aasta taguse ajaga enam-vähem samal tasemel.  Veebruaris 2013 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 35,67 €, kuusepaberipuit 34,52 €, kasepaberipuit 39,43 €, haavapaberipuit 32,78 €.

Kui eelmisel kuul said metsaomanikud rõõmustada,  et lõpuks ometi on toimunud küttepuidu turul positiivne nihe, siis veebruaris on turg jäänud ooteseisundisse erilisi muutusi pole toimunud. EMK hinnastatistika  järgi oli veebruaris tihumeetri küttepuidu keskmine hind 24,15 €, mis tähendab sama taset mis jaanuaris.  Kvartali taguse ajaga võrreldes on küttepuidu hind tõusnud ligi 3%, kuid eelmise aasta veebruariga võrreldes on hind ligi 7% odavam. TNS Emori hinnastatistika järgi oli  saagimata 3m küttepuidu hind jaanuaris 31,16 €/tm, mis tähendab 0,9% odavnemist. Kuivade lepahalgude hind on viimastel kuudel samal tasemel püsinud, makstes jaanuaris 37,67 €/rm. Märjad halud on kuuga 0,4% odavnenud  ja maksid 27,82 €/rm. Aasta taguse ajaga võrreldes on lepahalgude hinnad langenud kuivadel halgudel 14,1% ja märgadel halgudel 9,2%.  Erinevalt saagimata küttepuidust ja halgudest on hakkpuidu hind jaanuaris kallinenud 3,9% ning maksis 11,51 €/pm³. Aasta taguseajaga võrreldes on  hind siiski 8,4% kukkunud. Kuuga on kasvanud ka puitbriketi (+3,2%) ja graanulite (+2,1%) hind. Tonn briketti maksis jaanuaris keskmiselt 137,63 eurot ja tonn graanuleid  166,56 eurot. Ka aasta taguse ajaga võrreldes on hinnad kasvanud, briketil 0,5% ja graanulitel 2,3%.

Heiki Hepner


Märkused:
EMK hinnastatistika aluseks on  Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta
Hinnaülevaade on avaldatud Maalehe Metsalehes