Puiduturu hinnaülevaade
Veebruar 2014

Jaanuari külm on veebruaris taas asendunud  pehme ilmaga ja hakanud juba takistama raieid märjemates kohtades. Vaatamata sellele, aga võib-olla hoopis tänu sellele, et korralikku talve pole tänavu olnud, on ümarmaterjalide hinnad püsinud enam-vähem samal tasemel. Okaspuupalkide kõrge nõudlus püsib endiselt. Mõnede, eelkõige sadamas toimetavate ja statistikast välja jäävate kokkuostjate juures on märgata kerget hinnalangust. Siiski on statistilises valimis olevate ettevõtete  järgi männipalkide hind samal tasemel mis jaanuariski. Kuusepalk on kuuga 0,6% ja kuusepeenpalk 0,3% odavnenud. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on enam kallinenud männipeenpalk (3,5%) ja kuusepeenpalk (2,5%).  Männipalk on sama ajaga kallinenud 2,1% ja kuusepalk 0,7%. Eelmise aasta veebruariga võrreldes on okaspuupalgid kallinenud märgatavalt rohkem: kuusepeenpalk 11%, kuusepalk ligi 10%, männipeenpalk enam kui 9% ja männipalk ligi 7%. Lehtpuupalkide hinnad on veebruaris 2014 jäänud jaanuari tasemele. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on ainsa sordina kallinenud kasepakk 0,8%.  2013. aasta sama aja hindadega võrreldes on kasepakk ja –palk kallinenud pisut üle 2% ja lepapalk ligi 1%. Seisuga veebruar 2014 olid EMK hinnastatistika järgi keskmised tihumeetri hinnad: männipalk 73,31 €,  männipeenpalk 68,20 €, kuusepalk 74,06 €, kuusepeenpalk 69,90 €, kasepakk 89,53 €, kasepalk 62,93 €, haavapalk 41,50 €, lepapalk 39,33 €, lepapeenpalk 28 €.
 
Paberipuiduturul suuri muutusi ei ole olnud, kuid ettevõtjate sõnul minimaalne optimism hinnatõusuks on tekkinud.  Kasepaberipuit on jätkanud aeglases tempos kallinemist. Eelmise kuuga võrreldes on hind kasvanud 0,6%. Okapuu- ja haavapaberipuidu keskmine hind on jäänud jaanuri tasemele. Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on männipuit kallinenud 0,8%, kuusepuit 1,5% ja kasepuit 3%. Ainsana on eelmise aasta novembriga võrreldes odavnenud haavapuit (1%). Aastataguse ajaga võrreldes on jätkuvalt suures miinuses kasepuit (enam kui -14%). Männipuit on aastaga kallinenud ligi 6%, kuusepuit 6,5% ja haavapuit pisut üle protsendi. Seisuga veebruar  2014 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 38,39 €, kuusepaberipuit 37,57 €, kasepaberipuit 33,87 €, haavapaberipuit 33,13 €.

Küttepuiduturgu iseloomustab hetkel nõrk nõudlus ja stabiilselt madal hind. Nii on see vähemalt EMK hinnastatistika järgi. Veebruari keskmine 3m küttepuidu tihumeetri hind jäi jaanuari tasmele (24,21 €/tm). Kvartaliga on hind kasvanud 0,9% ja aastaga tagasihoidlik 0,4%.  TNS Emori  hinnastatistikat saame kasutada ühe kuuse nihkega ja selle järgi tegi saagimata 3m küttepuit jaanuaris 2014 arusaamatu hüppe ülesse, mida ei oska seletada. Hind kasvas jaanuaris enam kui 36% ja maksis 34,15 €/tm.  Ka kvartali- ja aastataguse ajaga võrreldes on küttepuit TNS Emori statistika alusel kallinenud järsult (31,5%)! Sellisesse hinnakasvu tuleb suhtuda ilmselt mõningase umbusuga. Lepahalgude hinnad on kuuga pisut odavnenud, märjad halud 0,9% ja kuivad halud 3,2%, makstes vastavalt 27,58 €/rm ja 35,59 €/rm. Kavartalitaguse ajaga võrreldes on märjad halud odavnenud 2,7% ja kuivad halud 0,7%. Eelmise aasta jaanuariga võrreldes on aga kuivad halud odavnenud selgelt rohkem (-5,5%) kui märjad halud (-0,9%). Hakkpuidu hind on jaanuaris kukkunud 4,2% ja maksis 8,34 €/pm³. Sama suur kukkumine on ka eelmise aasta oktoobriga võrreldes. Aastataguse ajaga võrreldes on hakkpuit odavnenud 8,9%. Graanulite hind püstitas taas jaanuaris uue hinnarekordi (173,6 €/t). Kuuga on graanulid kallinenud 0,6%, kolme kuuga 1,6% ja aastaga 4,2%. Puitbriketi hind on jaanuarid pisut odavnenud (-0,8%) ja maksis 139,68 €/t.  Kvartaliga on brikett kallinenud 2,6% ja aastaga 1,5%.  

Heiki Hepner

Märkused:
Ülevaade on avaldatud Maalehe Metsalehes.
EMK hinnastatistika aluseks on  Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta