Puiduturu hinnaülevaade 2012 – nii ja naa puiduturg

 

2012. algas korraliku talvega ja kui detsember möödus palja maa ja pehmete ilmadega, siis jaanuaris ning veebruaris jagus nii lund kui külma. Kokkuvõttes jäi aga talv eelmisega võrreldes siiski lühikeseks. Keskmisest vihmasem suvi hoidis metsad pehmed läbi suve ja ega sügiselgi asi paremaks ei läinud. Paljudes kohtades oli seepärast raie raskendatud, mis omakorda on varujatele toonud hulgaliselt probleeme oma raiekohustuste täitmisega.

 

Okaspuupalkide hinnad on mööduva aasta jooksul kergelt kasvanud. Aasta alguses veebruaris tegid hinnad nõksaku alla ja tihumeetri hind jäid pidama paari viimase aasta madalaimale tasemele: männipalk 63,17 €, männipeenpalk 59,5 €, kuusepalk 61,83 €, kuusepeenpalk 58,79 €.Pärast seda madalseisu hakkasid palgi hinnad vähehaaval, aga järjekindlalt kasvama. Detsembris maksis tihumeeter männipalki keskmiselt 67,5 €, mis teeb aastaseks hinna kasvuks 6,3%. Männipeenpalk kallines aastaga 2,1 % ning maksab hetkel keskmiselt 61,31 €/tm. Kuusepalkidest kallines aastaga rohkem just peenpalk (4%), mille hind jõudis 61,72 €/tm. Kuusepalgi hind on aasta lõpus 63,96 €/tm (kasv aastaga 2,3%).

 

Lehtpuupalkidest toimusid suurimad hinnamuutused kase jämesortimentide juures. Kasepalgil kukkus tihumeetri hind kevadel aastaalguse võrreldes pisut enam kui 5 € ja jäi sellisele tasemele suve lõpuni püsima. Septembris hind tõusis 61,55 eurole ja on sellisel tasemel püsinud aasta lõpuni. Aastane hinnamuut +4%. Kase vineeripalk on aga aastaga kasvanud enam kui 25% ja selle taga on kasvanud tootmisvõimsused. Viimane suurem hüpe toimus septembris, mil keskmine tihumeetri hind jõudis 87,28 eurole ja sellisel taseme on hind püsinud aasta lõpuni. Kase jämesortimentide juures on erakordselt oluline jälgida kvaliteedinõudeid. Siin toodud hinnad ei ole sugugi mitte kõige kõrgema kvaliteediklassi omad, kuid eksides kvaliteedi nõuetega võib hind olla ka oluliselt madalam. Lepapalkide hinnad on aastaga väga vähe kõikunud. Kohe aasta alguses toimus paari eurone kukkumine, mis juulis taastus samas mahus ning vähenes siis septembris jälle omakorda 1 euro võrra. Sellisel tasemel (39 €/tm) on hind ka detsembris. Lepapeenpalk on läbi aasta püsinud tasemel 28 €/tm.

 

Okaspuupaberipuidu hinnad on läbi aasta kehvad olnud. Kui aasta alguses oli tihumeetri hind veel 34 €, siis kevadeks langes see 31-32 eurole ning suvel kuusepaberipuidul veelgi madalamale. Lisaks madalale hinnale on okaspuupaberipuidu ostu kogused veel praegugi mõnede kokkuostjate juures seotud eritingimustega (näiteks tarnitava palgi või kasepaberipuidu mahuga). Aastaga on männipaberipuit kukkunud ligi 16% ja kuusepaberipuidul ligi 11%. Detsembris maksis tihumeeter männipaberipuitu 32,79 € ja kuusepaberipuitu 31 €. Lehtpuupuidu hinnad on selles sortimendiklassis aasta lõikes plussis. Kasepaberipuidul toimus aasta alguses hinnalangus, mis saavutas miinimumi aprillis (36,13 €/tm). Pärast seda on toimunud iga kuu stabiilne mõnekümne eurosendine kasv ning aasta lõpuks on hind jõudnud 39,64 €/tm. Aastane hinnakasv 1,6%. Hoopis rohkem kasvas aastaga haavapaberipuidu hind (13,3%), olles detsembris 32,64 €/tm. Septembris-oktoobris oli see veelgi kõrgem ulatudes 33 €/tm.

 

2011. aasta lõpuks oli küttepuit aasta taguse ajaga kallinenud 5% ja seda vaatamata aasta lõpus toimunud hinnalangusele. Siis tundus, et küttepuidu hinnal (26,55 €/tm) pole enam langemise ruumi. Tänavune aasta on aga näidanud, et sellise hinnani pole ühelgi kuul jõutud. Kui esimesel üheksal kuul püsis hind 25 ja 26 euro vahel, siis oktoobris kukkus see alla 24 € piiri ja on tänaseks jäänud tasemele 23,5 €/tm pidama. Aastaga on küttepuit odavnenud 8,7%. Hinnalangusele on kaasa aidanud kindlasti Narva elektrijaamades hakkpuidu kasutamise lõpetamine aasta teises pooles. Aasta lõikes on küttepuidu hinnad odavnenud ka TNS Emori hinnastatistika alusel, aga seda kõigest 0,7% ulatuses. Novembris 2012 maksis TNS Emori järgi tihumeeter 3m küttepuitu 26,35 €. Kuivad lepahalud maksid novembris 37,67 €/rm ja märjad halud 27,92€/rm. Hinnad odavnesid aastaga 9,5% ja 8%. Hakkpuit maksis novembris 11,08 €/pm³ ja aastaga on hind odavnenud 10,6%. Graanulite hind on kuude lõikes päris palju kõikunud. Madalaim oli hind septembris, mil tonn maksis 191,52 € ja kõrgeim märtsis 198,29 €. Novembris oli hind 195,79 €/t, mis tähendab aastaga 0,5% kallinemist.

 

Vaadates tulevikku, tundub kõige suurem ebaselgus küttepuidu ja okaspuupaberipuidu hindade suhtes. Tänaseks on pakutav hind raietegevust tõsiselt demotiveerinud kohtades, kus on suur okaspuupaberipuidu või küttepuidu väljatulek. Kuna sisendhinnad (kütus, tööjõud) on kallinenud, ei näe erilist võimalust nende sortimentide jätkuval odavnemisel. Kui tuleb külm talv ja varumistingimused paranevad, võib tekkida väike surve okaspuupalkide hindade languseks. Samas peaks külm talv suurendama hakkpuidu vajadust ja kasvatama küttepuidu hinda.

 

 

Märkused:

Hinnad on ilma käibemaksuta

Hinnaülevaade on avaldatud Maalehe Metsalehes

 

Facebook