Puiduturu hinnaülevaade

2013 -  okaspuupalgi aasta

2013. aasta algas puiduturul optimistlikult.  Aasta alguse ilmad olid igati sobilikud raiete tegemiseks ja soodsad ilmad kestsid kuni aprilli alguseni. Selline talv on ilmselt iga metsavaruja unistus. Ka nõudluse kasv puiduturul näitas aasta alguses tõusu märke. Mõne sortimendi juures paraku positiivsed hinnatrendid aasta algusega ka piirdusid.

Okaspuupalkide hinnad on mööduva aasta jooksul kuust kuusse kasvanud. Kevade saabumisega jäi see kasv küll korraks seisma, aga aasta hilisem kulg näitas okaspuupalkide nõudluse pidevat kasvu. Nii püstitasid okaspuupalkide hinnad viimastel kuudel EMK hinnastatistikas, mida koostatakse 2008. a alates,  uusi hinnarekordeid. Suurima kasvu on aastaga teinud kuusepalk, mis on aastaga kallinenud 16,6% ja kuuse peenpalk (11,7%). Männipeenpalk on aastaga kallinenud 7,8% ja männipeenpalk 9,3%. Okaspuupalkide keskmised hinnad 2013. aasta lõpus on: männipalk 72,79 €/tm,  männipeenpalk 67,03 €/tm, kuusepalk 74,57 €/tm ja kuusepeenpalk 68,93 €/tm.

Kui okaspuupalkide hinnakasv oli läbi aasta, siis lehtpuupalkide hinnad olid märksa stabiilsemad. Aastaga on hinnad kasepakul ja –palgil kasvanud ümmarguselt 2%, Teiste sortimentide hulgas on hinnakasv  veelgi väiksem olnud või on jäänud hind samale tasemele. Positiivse märgina tasub siiski ära tuua selle, et aasta teises pooles on olnud tunda suuremat huvi haava ja lepa palgi vastu. Aasta lõpuks olid keskmised hinnad järgmised:  kasepakk 88,78 €/tm, kasepalk 62,93 €/tm, haavapalk 41,5 €/tm, lepapalk 39,33 €/tm, lepapeenpalk 28 €/tm.

„Olukord paberipuidu turul on jaanuaris selgelt paranenud“, sai kirjutatud 2013. a jaanuari ülevaates. Õhus oli positiivset ootust, sest okaspuupaberipuidu hinnad olid selgelt kasvanud ja ka kase- ja haavapuidu hinnad olid kuni paari protsendi jagu paranenud. Paraku jagus positiivset optimismi ainult viivuks. Siiski võib okaspuupuidu osas anda aastale vähemalt rahuldava hinnangu. Männi- ja kuusepaberipuidu tihumeetrihinnad kasvasid aasta esimestel kuudel. Jäid siis kevadeks saavutatud tasemele pidama, tegid suve esimeses pooles veel kuni paari eurose kasvu, misjärel männipuidu hind stabiliseerus, makstes detsembris 38,08 €/tm (aastane hinnakasv 15,7%) . Kuusepuidu hind langes suve lõpus 0,7 €/tm ja jäi siis pidama tasemele 37 €/tm ning sellel tasemel on ta püsinud aasta lõpuni (aastane hinnakasv 18,7%). Kasepaberipuidu hind hakkas kukkuma juba veebruaris ja nii jõuti jaanuari 40,38 eurolt juuliks 32,75 euroni, mis tähendas 19% hinnalangust. Aasta teises pooles tihumeetrihind mõnekümne sendi võrra kasvas, kuid on detsembriks uuesti kahanenud 32,88 euroni, olles terve teise poolaasta odavaimaks paberipuidu liigiks. Kui teiste paberipuidusortide hinnad on aastaga kas  märgatavalt kasvanud või kahanenud, siis haavapaberipuidu hind on läbi aasta ilma suuremate kõikumisteta püsinud, kasvades möödunud kaheteist kuuga ligi 4%. Kõrgim oli tihumeetrihind juulis, pärast seda on hind mõnekümne sendi võrra vähenenud ning jäänud detsembris pidama 33,46 eurole.

Vaatamata korralikule talvele küttepuidu hinnas olulisi muutusi ei toimunud. Pakkumine ületas nõudlust ja nii oli  hinna kasv aasta lõikes kõigest paar protsenti. See hinnakasv tuli kohe aasta alguses, kui jaanuaris kasvas küttepuidu hind 65 senti ja jõudis 24,15 euro tasemele. Hiljem on hind pisut odavnenud ja kõikunud erinevatel kuudel 23,8-24 euro vahel.  Detsembris maksis  3 m küttepuit 23,99 €/tm. Aasta lõikes on küttepuidu hind odavnenud ka TNS Emori hinnastatistika alusel. Kui novembris 2013 maksis TNS Emori järgi tihumeeter 3m küttepuitu 25,06 €, siis tähendas see eelmise aasta sama ajaga võrreldes -5%. Kuivad lepahalud maksid novembris 35,83 €/rm ja märjad halud 27,83 €/rm. Hinnad odavnesid aastaga vastavalt 4,9% ja 0,3%. Hakkpuit maksis novembris 10,76 €/pm³ ja aastaga on hind odavnenud 2,9%. Graanulite ja puitbriketi hind on aga aastaga kasvanud. Kui vahepeal ületas graanuli hind isegi 170 euro taseme, siis novembris 2013 jäi ta pisut sellele alla, makstes 169,84 €/t. Aastaga on graanulid kallinenud ligi 6%. Briketi hind on aastaga kasvanud 2,8% ja novembris maksis tonn 138,03 eurot.

Kui vaadata 2014. aastale, siis suuri muutusi prognoosida ei julge. Okaspuupalgi väga hea hind vähemalt lähitulevikus peaks püsima. Paberi- ja küttepuidu hindade kasvu ennustada ei julge. Samas ei ole kasepaberipuidu ja küttepuidu hinnal enam kuhugi langeda, sest varumiskulud tulevad alt vastu ja juba praegu proovitakse selliste lankide raiumist välistada, kus on suur kasepaberipuidu või küttepuidu osakaal. Küttepuidu hinnad võivad paraneda pigem aasta teises pooles. Oma väikese mõju võib eesootav talv jätta, eriti kui ta tuleb pehme. Pehmel talvel võib olla probleeme raiemahuga (puitu ei saada kätte) ja pakkumise ning nõudluse vahekord kaldub pisut rohkem nõudluse poole, mis võib kaasa tuua väikese täiendava hinnakasvu.


Märkused:
EMK hinnastatistika aluseks on  Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud teatud sortimentide aritmeetilised keskmised lõpplaohinnad.
Hinnad on ilma käibemaksuta